PwC: Europese bankensector bespaart 6 mld door SEPA

24 februari 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De invoering van SEPA levert het Europese bedrijfsleven op termijn een jaarlijkse besparing op van €21,9 miljard. Daarvan komt bijna €6 miljard ten goede aan de bankensector, blijkt uit een recente economische analyse van PwC in opdracht van de Europese Commissie.

Onder de nieuwe wet- en regelgeving worden betaalproducten, zoals overschrijvingen en incasso’s, door een groot gedeelte van Europa geharmoniseerd. Hierdoor ontstaat één grote en geïntegreerde markt voor betalingen.

Economic Analysis of SEPA

Kostenpost

Als gevolg van SEPA zijn banken en overige financiële organisaties de afgelopen maanden druk bezig geweest met het ‘SEPA-proof’ maken van hun bedrijfsvoering. Zo moesten onder meer financiële en administratieve processen op de schop en systemen worden aangepast. Ook zijn diverse grootschalige voorlichtingscampagnes opgezet voor zowel consumenten als bedrijven om hun op de hoogte te brengen van de gevolgen (IBAN concept), planning, enz. Dergelijke activiteiten hebben het bedrijfsleven veel geld gekost, voor banken bijvoorbeeld loopt de kostenpost volgens schattingen op tot in de (tientallen) miljoenen.

Kansen

Tegelijkertijd levert SEPA ook veel kansen op voor bedrijven. Om meer te weten over de omvang van de efficiencywinst schakelde de EC eind vorig jaar de hulp in van accountants- en adviesbureau PwC. De belangrijkste vraag: wat is het economisch voordeel van SEPA voor het Europese bedrijfsleven? Zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren werden in kaart gebracht.

Summary of recurring annual benefits of SEPA

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het directe voordeel van SEPA oploopt tot bijna €22 miljard per jaar. Hier wordt echter uitgegaan van een volledige omarming van SEPA, iets wat nog onzeker is. “Of SEPA ook werkelijk de belofte waarmaakt, hebben bedrijven en banken voor een groot deel in eigen hand. De politiek kan hieraan wel bijdragen door verdergaande standaardisatie af te dwingen” aldus Bas Rebel van PwC.

Bankensector

Het economisch gewin van SEPA komt met name ten dele aan het bedrijfsleven (€13,2 miljard) en de publieke sector (€2,9 miljard). Maar ook banken profiteren fors van de nieuwe Europese betaalstandaard. PwC schat dat het bedrag uitkomt op €5,9 miljard in de ‘end-state’, met name door de efficiencybesparing op het gebied van operationele en externe clearingkosten.

Breakdown of direct savings by stakeholder

Meer voordelen

Daarnaast zal SEPA volgens de onderzoekers een forse impuls geven aan de krediet- en financieringsmarkt. Naar schatting zal €227 miljard aan liquiditeit vrijkomen, wat vervolgens weer kan worden gebruikt voor andere waarde toevoegende doeleinden. Bovendien zorgt SEPA voor meer concurrentie op de interne markt en een snellere adoptie van e-facturering, mobiel betalen en de XML ISO 20022 interface standaard.