Triodos Bank stelt Kees Vendrik aan als Chief Economist

11 januari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Voormalig Tweede Kamerlid en collegelid van de Algemene Rekenkamer Kees Vendrik is per 1 april 2017 benoemd tot Chief Economist bij Triodos Bank. De functie die Vendrik krijgt toebedeeld, bestond eerder nog niet en behelst het geven van inzichten en perspectieven aan de hand van voor Triodos Bank relevante economische ontwikkelingen.

Kees Vendrik is een Nederlandse politicus die sinds 2011 lid is van het College van de Algemene Rekenkamer. Van 1998 tot en met 2010 was hij actief in de Nederlandse politiek als Tweede Kamerlid en financieel specialist voor GroenLinks. Binnen de partij is hij onder meer verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en maakt onderdeel uit van verschillende commissies. Bij de verkiezingen van 2006 was hij vice-fractievoorzitter van de partij en stond als tweede op de lijst van GroenLinks. Vendrik heeft onder meer Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Kees Vendrik - Triodos Bank

Triodos Bank heeft onlangs bekend gemaakt dat Vendrik per 1 april 2017 zal worden aangesteld als Chief Economist bij de duurzame bank. Voor de komst van Vendrik bestond de positie van Chief Economist nog niet, maar soortgelijke functies bestaan al langere tijd bij ABN AMRO en Rabobank. In de rol van Chief Economist zal Vendrik zich richten op het leveren van inzichten en standpunten aangaande economische ontwikkelingen die relevant zijn voor Triodos Bank. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het leveren van diepgaande kennis van de sociale, politieke en macro-economische context van de landen waarin Triodos actief is, evenals het onderhouden van de contacten met de internationale en nationale politieke en academische wereld.

Peter Blom, bestuursvoorzitter en CEO van Triodos Bank, vertelt in een reactie blij te zijn dat Vendrik heeft besloten zich bij Triodos Bank aan te sluiten. “Als onze Chief Economist zal Kees Vendrik goed gepositioneerd zijn om de dialoog over finance en duurzaamheid, en de veranderende economische en financiële werkelijkheid in een verschuivend politiek landschap te stimuleren. Ik heet Kees van harte welkom in onze organisatie en kijk uit naar zijn bijdrage aan het vergroten van onze betrokkenheid in het publieke debat en als sparring partner voor de Raad van Bestuur en de rest van de bank.”