Febelfin: Checklist voor een goede private banker

23 januari 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

Wat maakt een goede private banker? Er is een aantal criteria waar een vermogensbeheerder aan moet voldoen. Het hangt uiteraard af van de voorkeuren van de klan. “Private banking is maatwerk: hoe specifieker de eisen van de klant, hoe specifieker het aanbod moet zijn om aan die wensen te kunnen voldoen”, stelt Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin, de belangenorganisatie van de Belgische bankensector.

Eigenschap van een goede private banker

Allereerst is het belangrijk om een bepaalde ‘klik’ met de persoon te voelen aan wie je het beheer van jouw vermogen overlaat. De Belgische Private Banker Association spreekt van twee belangrijke eigenschappen waaraan een goede private banker moet voldoen. Ten eerste moet de bankier zijn cliënt als een psycholoog kunnen aanvoelen en begrijpen. Een luisterend oor bieden, gezond verstand er op na houden en intellectueel maar bovenal financieel advies geven. Daarnaast moet de beheerder beschikken over basiskennis van recht, fiscaliteit en financiën. “Want wie een private banker in de arm neemt, zou terecht moeten kunnen met vragen over een erfenis, successieplanning, huwelijksrecht of overname van een familiebedrijf”, zegt de association.

Checklist voor een goede private banker

Type Private banking

Private banking valt grofweg uiteen in twee onderdelen: het discretionair beheer en adviesbeheer. De keuze valt geheel af te leiden van de wensen van de klant. Wie voor discretionair beheert kiest, geeft het vermogensbeheer volledig uit handen. Leersnyder: “Binnen de grenzen van gemaakte afspraken krijgt de private banker de vrijheid om het vermogen van de cliënt te beleggen. De concrete afspraken kunnen gaan over beoogde rendementen, sectoren waarin de cliënt geïnteresseerd is of die de klant uit de weg wil gaan.”

Bij adviesbeheer houdt de cliënt de touwtjes zelf in handen. De vermogensbeheerder begeleidt en staat wel bij, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de cliënt zelf. Nadeel van deze constructie is dat deze niet bepaald geschikt is voor vermogende personen zonder of met weinig financiële kennis van zaken.

Risicoprofiel

Enkel de eerder genoemde ‘klik’ maakt een beheerder nog niet tot een goedfe private banker. Er moet ook een heldere beleggingsvisie zijn. Stefan Duchateau, professor Economie aan de Brusselse HUB: “Private banking zou niet mogen betekenen dat een IT’er technologieaandelen voorgeschoteld krijgt. Dan lijkt het wel of er voor de klant een beleggingsportefeuille op maat wordt gemaakt, maar dat is niet waar het om draait.” Volgens de hoogleraar moet de vermogensbeheerder zelf zijn strategie voor een aandelen- en obligatieportefeuille ontvouwen. “Op basis daarvan maakt hij een risicoprofiel van zijn cliënt met daarin een geschikte samenstelling tussen de juiste verhouding aandelen en obligaties”, stelt Duchateau.

Duidelijke afspraken

Tot slot is het belangrijk dat de private banker de vermogende klant niet als een nummertje ziet. De relatie is geen lang leven beschoren bij enkel een eerste ontmoeting waar vervolgens de volledige vermogensstrategie op gebaseerd wordt. Duidelijke afspraken zijn daarom cruciaal in het proces. Een aantal maal per jaar mag de vermogensbeheer bij de cliënt over de vloer komen. Zo blijft de klant niet alleen op de hoogte van de eigen portefeuille, maar worden ook onaangename verrassingen zo goed als uitgesloten.