Banken remmen kredietverstrekking door stresstest

14 januari 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

In aanmerking komen voor krediet is een groot probleem binnen het MKB. Banken waren al terughoudend door de naweeën van de crisis en nieuwe wet- en regelgeving (bijvoorbeeld Basel III), maar nu lijkt de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB)  ook een remmende werking te hebben op kredietverlening.

Stresstests
In september van vorig jaar besloot de ECB om strategy & management consulting organisatie Oliver Wyman in te huren voor het doorlichten van Europa’s 130 belangrijkste banken. Met zogenaamde stresstests en audits wil de centrale bank een inzicht krijgen in de financiële stabiliteit van deze organisaties, voordat het in november 2014 definitief toezicht zal gaan houden op deze Europese banken. De stresstests van deze banken zullen door de ECB openbaar gemaakt worden.

Banken remmen kredietverstrekking

De stresstests staan in het kader van de te vormen bankenunie, een Europees politiek initiatief dat beter toezicht binnen de bankensector moet garanderen en zorgt voor een gezamenlijk vangnet, mochten banken in de toekomst toch opnieuw in de problemen komen. In lijn met de te vormen bankenunie, zijn er al tal van maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Europese banken gezond zijn en blijven. Europees centraal toezicht en nieuwe internationale regelgeving, zoals de verscherpte kapitaaleisen (Basel III), moeten ervoor zorgen dat banken niet omvallen en door de staat gered moeten worden. Uiteindelijk moeten alle maatregelen voorkomen dat de belastingbetaler opnieuw de dupe wordt van het wanbeleid van banken.

Minder krediet
Volgens Patrick Honohan, de president van de Ierse centrale bank, is een aantal banken bezig om in de aanloop naar bovengenoemde stresstesten dit jaar de kredietverlening aan particulieren en bedrijven te beperken. Zodoende scoren de banken beter in de stresstesten. “Op dit moment is er binnen Europa grote bezorgdheid dat banken terughoudend zijn met kredietverstrekking om er sterker voor te staan bij de zwaardere stresstesten”, aldus de Ierse bankpresident. Honohan erkent dat er banken zullen zijn die de kredieten omlaag zullen schroeven, maar dat daarvan in Ierland tot dusver geen sprake is.

Kijkend naar de financiële cijfers, zoals door het ECB vorige week gepubliceerd, blijkt dat de kredietverstrekking door Europese banken aan het bedrijfsleven sinds november wel meer is gedaald dan in oktober. Dit kan ook het resultaat zijn van een afnemende kredietbehoefte bij bedrijven. Ook werden er afgelopen november 3,9% minder leningen aan financiële organisaties verstrekt dan in november van 2013, waardoor er in totaal zo’n €4.364 mrd werd uitgeleend. Eén maand daarvoor was dit percentage nog 3,8%. 

ECB krediet
In 2011/2012 gaf de centrale bank kortlopende kredieten af, zogenaamde LTRO’s. Vorige maand liet ECB topman Peter Prat al doorschemeren dat deze kredietvorm wellicht opnieuw voor de nodige stimulans binnen het MKB kan zorgen.

Het is niet de eerste keer dat er een link is gelegd tussen de stresstesten en kredietverstrekking. Er werd al eerder geopperd door overheden en onderzoeksbureaus dat de uitgebreide doorlichting zou leiden tot een rem op de kredietverstrekking.