Blijft De Financiele Cooperatie een mooie droom?

10 januari 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

In België werd in juli 2013 een nieuwe coöperatieve bank opgericht: NewB. NewB was een reactie op de financiële crisis en verschraling van de bankensector. Na de oprichting van het Belgische initiatief volgde in augustus van vorig jaar ook in Nederland een soortgelijk concept: De Financiële Coöperatie (DFC). DFC moet een eerlijk en veilig alternatief zijn voor de huidige banken. Vijf maanden na de oprichting telt DFC 2468 leden en is het alweer een tijdje stil rond dit initiatief. Een kleine terugblik.

Ambitie van De Financiële Coöperatie

De Financiële Coöperatie wil een veilig en eerlijk alternatief van bankieren bieden in Nederland. Volgens DFC stellen de traditionele banken het belang van klanten niet voorop en is winstbejag van oorsprong de drijfveer voor deze traditionele banken. Hier moet volgens DFC verandering in komen. DFC geeft aan dat er “grote onvrede" heerst bij de consument over de huidige grote banken in Nederland.

 De Financiele Cooperatie

Naar het voorbeeld van NewB moet allereerst een coöperatie worden opgezet, alvorens er uiteindelijk een bank uit kan ontstaan. De eerste tekenen waren positief. Na de eerste dag meldden 725 mensen zich bij DFC aan als lid. Door middel van deze ledenwerving kan de coöperatie de juiste expertise aantrekken die nodig is voor de uiteindelijke lancering van een bank. De leden betalen voor het lidmaatschap een bedrag van €20, waarvoor zij een inbreng krijgen ten aanzien van de toekomstige beleidsvoering van de bank, die geen winstoogmerk zal hebben. Indien er winst wordt gemaakt zijn het de leden die daar uiteindelijk van profiteren.

De komst van DFC werd in augustus 2013 door zowel voorstanders als critici toegejuicht. De oprichting van een bank betekent meer concurrentie op de Nederlandse bankensector en dat is zeer welkom. Toch werden toen al vraagtekens gezet bij de haarbaarheid van dit initiatief.

Hoewel de initiatiefnemers van DFC het plan vol goede intenties zijn begonnen zijn vanaf het begin al kritische geluiden te horen ten aanzien van de deskundigheid van de initiatiefnemers. Hoogleraar Jaap Koelewijn van de Nyenrode Business Universiteit noemde het initiatief een “halfbakken idee” dat niet door een goed doordacht businessplan wordt ondersteund.

Haalbaarheid van deze ambitie?

Maar heeft het initiatief een kans van slagen? Met bijna 2.500 leden na 5 maanden zijn de ambities van De Financiële Coöperatie nog erg ver weg en lijkt het project een stille dood te sterven. De belangrijkste initiatiefnemer, assurantieadviseur Jan Brink, stelde aan het begin van de rit dat DFC in het eerste half jaar zo’n 10.000 leden moet binnenhalen om de opstartkosten van €200.000 te kunnen financieren. Dat is vooralsnog duidelijk mislukt. Ter verdere vergelijking: het Belgische NewB wist medio vorig jaar met zijn 43.000 supporters een kapitaal te verzamelen van ongeveer €1 miljoen. Voor een bankvergunning in Nederland is overigens minimaal €5 miljoen nodig.

Nu de aanwas van nieuwe leden bijna stil is komen te vallen en het al enige tijd stil is rond dit initiatief vanuit de media maar ook vanuit de initiatiefnemers zelf, lijkt het initiatief een stille dood te sterven. Of hebben de initiatiefnemers de afgelopen tijd gebruikt om aan een doordacht businessplan te werken en hebben ze inmiddels versterking gekregen van ervaren professionals?

Banken.nl zal in ieder geval de ontwikkelingen van De Financiële Coöperatie op de voet blijven volgen.