Brancheorganisaties: Educatiestelsel adviseurs herzien

18 oktober 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De gezamenlijke brancheorganisaties, die intermediairs, financiële hypotheekverstrekkers, assurantie-bedrijven en financieringsadviseurs vertegenwoordigen, hebben met het Ministerie van Financiën gesproken over permanente educatie (PE). Het vakbekwaamheidstelsel voor financiële adviseurs gaat per 1 januari 2014 in. De brancheorganisaties wilden overleggen op welke wijze dit stelsel vormgegeven moet worden.

Puntensysteem in plaats van herexamens

De brancheorganisaties willen het geplande stelsel met driejaarlijkse herexamens vervangen door een puntensysteem heel specifiek gericht op permanente educatie. Ook de Tweede Kamer heeft onlangs in een motie gevraagd om nog eens de vormgeving van het vakbekwaamheidstelsel te bezien. De Tweede Kamer wil dat het Ministerie van Financiën vóór 1 december aanstaande met een andere opzet van het vakbekwaamheidstelsel komt.

De kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidsmodel voor financieel adviseurs leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen, melden de brancheorganisaties Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA.

Educatiestelsel adviseurs

Geaccrediteerde opleidingsactiviteiten in PE-register

“Het voorstel voor een puntensysteem houdt in de kern in dat financieel adviseurs verplicht zijn binnen een bepaalde periode geaccrediteerde opleidingsactiviteiten bij te wonen. In een openbaar PE-register worden de behaalde studiepunten vastgelegd. Wanneer niet aan de verplichte PE is voldaan volgt er een maatregel van tucht, namelijk doorhaling in het register”, aldus de brancheorganisaties.

Ook de Europese toezichthouder heeft zich recent uitgesproken voor het door de brancheorganisaties voorgestelde PE-puntensysteem.

Aanpassing eindtermen en focus op live educatie

Daarnaast melden de brancheorganisaties dat zij pleiten voor het aanpassen van het PE-bouwwerk en de daarin opgenomen eindtermen. “Het verder wegnemen van overlap, zorgen voor een goede vrijstellings- en gelijkstellingsregeling en betere aansluiting bij de beroepspraktijk zijn onderwerpen die dringend aandacht behoeven. Voor integriteit en adviesvaardigheden is het bijwonen van een goed programma effectiever dan toetsing via multiplechoice vragen”.