Wereldbank heeft plannen om flink te bezuinigen

14 oktober 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Overal ter wereld zijn overheden, financiële instellingen en banken door de crisis genoodzaakt om grote bezuinigingsronden door te voeren, zo ook de Wereldbank*. De President van de Wereldbank, Jim Yong Kim, heeft een bezuinigingsprogramma aangekondigd, waarbij ruim $400 miljoen bespaard moet worden door de bank.

Waar overheden en bedrijven worstelen met begrotingstekorten of hun financiële gezondheid heeft de Wereldbank andere redenen waarom de bank wil bezuinigen. De Wereldbank heeft zichzelf namelijk het ambitieuze doel gesteld om tegen 2030 extreme wereldwijde armoede op te lossen. De Wereldbank wil de welstand van de armsten der armsten overal ter wereld in ontwikkelings en derdewereldlanden bevorderen. Om dit doel te bereiken wil de Wereldbank zijn eigen operaties optimaliseren.

The World Bank

De aan de Wereldbank verbonden 188 lidstaten zijn positief over de plannen van Jim Yong Kim, zo ook de Nederlandse regering. Minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking vindt de ambities van de Wereldbank “ambitieus maar haalbaar”.  De President van de bank geeft verder aan dat de richting die is ingeslagen al veel eerder ingezet had moeten worden. Volgens hem is het nu tijd om ook dezelfde kostenbesparingen door te voeren die ook verlangd worden van de ministers van Financiën in ieder land.

Samenwerking

Een betere samenwerking tussen departementen en meer efficiëntie is nodig om de doelstellingen te kunnen behalen. Nu werken de diverse afdelingen binnen de zes regio’s nog teveel vanuit zichzelf, aldus Jim Yong Kim. Het geld dat de bezuinigingen en efficiëntere werkwijze zal opleveren zal kunnen worden ingezet voor leningen aan andere landen of diverse andere investeringen met het oog op ontwikkelingshulp. De inspanningen van de Wereldbank zullen na de optimalisatieslag een grotere reikwijdte hebben.

*De Wereldbank is de grootste wereldwijde organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en is verbonden aan de Verenigde Naties.