VEH: Nederlanders krijgen vertrouwen in huizenmarkt

01 oktober 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Nederlanders krijgen weer meer vertrouwen in de huizenmarkt. Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis (VEH). De Eigen Huis Marktindicator stijgt in september naar een waarde van 73, een stijging voor de negende maand op rij. Er is echter nog wel sprake van relatief laag vertrouwen onder consumenten. Pas bij een waarde van 100 spreekt VEH van een 'neutrale stemming'-waarde.

Stijging van het vertrouwen

Met een stijging van 70 naar 73 wordt het sentiment onder Nederlandse huishoudens positiever. Toch drukt de onzekerheid over de stijgende werkloosheid en de dalende koopkracht een verdere stijging van het vertrouwen.

Keerpunt van de woningmarkt in zicht

In januari van dit jaar verwachtte nog 54% van de consumenten dat de omstandigheden voor het kopen van een woning verder zouden verslechteren. Dit percentage is nu gedaald naar 24%. Dit stelt VEH op basis de Eigen Huis Marktindicator. Van de ondervraagden is 63%  van mening dat de huizenprijzen nu wel de bodem hebben bereikt. Dat is veel meer dan in januari van dit jaar, toen nog maar 27% die mening was toegedaan.

Vereniging Eigen Huis - Woningmarkt

Tevredenheid over politieke rust

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondervraagden tevreden zijn met de relatieve politieke rust en duidelijkheid over fiscale regels zoals de hypotheekrenteaftrek. Huishoudens zijn in de afgelopen maand wel wat somberder geworden over hun eigen financiële situatie. Toch is sprake van een positieve koopstemming door de combinatie van sterk gedaalde huizenprijzen en een lagere hypotheekrente.

Eigen Huis Marktindicator

De Eigen Huis Marktindicator meet het consumentenvertrouwen voor de woningmarkt en is gebaseerd op doorlopend, representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking. De Eigen Huis Marktindicator komt tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Intomart GfK (veldwerk) en onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft (wetenschappelijke begeleiding en rapportage).