Beheerd vermogen ASN Bank-fondsen groeit met 3,5%

06 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Het totale beheerde vermogen van de ASN Beleggingsfondsen is dankzij positief koersresultaat in de eerste zes maanden van dit jaar gegroeid met 3,5% tot €1,4 miljard. Daarnaast realiseerden de ASN aandelenfondsen afgelopen halfjaar een positief rendement. De rendementen van ASN Duurzaam Obligatiefonds en ASN Groenprojectenfonds waren over het eerste halfjaar negatief. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de ASN Bank fondsen.

Toename beheerd vermogen

Het beheerde vermogen van ASN Bank nam in het eerste halfjaar toe met €48,1 miljoen, met name dankzij een positief koersresultaat. Uit de fondscijfers blijkt dat er sprake was van een instroom bij het ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Bij het ASN Duurzaam Mixfonds en ASN Milieu & Waterfonds vond een kleine uitstroom plaats. Het vermogen van het ASN-Novib Microkredietfonds bleef nagenoeg gelijk als gevolg van de afschaffing van het fiscale voordeel van de Regeling sociaal-ethisch beleggen per 1 januari 2013. In het eerste halfjaar stroomde er €13,5 miljoen uit het ASN Groenprojectenfonds, na een stevig instroom aan het einde van 2012.

ASN Bank groeit gestaag 

Positief rendement aandelenfondsen

De drie duurzame aandelenfondsen van ASN Bank realiseerden een positief rendement. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds boekte het beste rendement met 15,65%, aanzienlijk hoger dan de benchmark.

ASN Bank - Beheerd vermogen Q2 2013 

Het ASN-Novib Microkredietfonds behaalde een rendement van 1,76%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds en ASN Groenprojectenfonds was negatief.