Topman Lloyd’s vreest instabiliteit verzekeringswereld

06 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

John Nelson, topman van verzekeraar Lloyd’s waarschuwt voor het gevaar dat de forse toestroom van nieuw kapitaal in de verzekeringswereld tot instabiliteit en systeemrisico’s kan leiden. Dat meldt de Financial Times.

De afgelopen tijd is er veel geld van beleggers naar verzekeraars toe gegaan. Door de lage rendementen op de beurs zijn beleggers op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Het blijkt dat bijvoorbeeld nogal wat pensioen- en investeringsfondsen toenemende interesse hebben om te beleggen in de verzekeringswereld. Deze toestroom van nieuw kapitaal maakte het mogelijk om de premies voor de consumenten- en zakelijke markt laag te houden.

Volgens Nelson brengt deze ontwikkeling echter ook met zich mee, dat de verzekeringswereld aantrekkelijk wordt voor een aantal verzekeringsvreemde beleggers, die geen affiniteit met en kennis hebben van de verzekeringsbusiness, maar primair uit zijn op goede rendementen. Dat noodzaakt de verzekeringsindustrie om processen goed te begeleiden, om te voorkomen dat risico’s niet op de juiste wijze worden beoordeeld. Een verkeerde keuze kan leiden tot het in gevaar brengen van de stabiliteit van de verzekeringssector, temeer omdat daarmee ook de forse kapitalen van ‘nieuwe’ beleggers in het geding komen.

“Verzekeringen kunnen een gevaarlijke business zijn voor degenen die ze niet begrijpen”, stelt John Nelson. Als verzekeraars risico’s niet meer op de juiste wijze kunnen inschatten, kunnen beleggers flinke verliezen oplopen. “We herinneren ons allemaal nog goed de systeemproblemen in de bankensector, waar het kapitaal los kwam te staan van de onderliggende risicotransacties”, zegt John Nelson.” De verzekeringswereld moet deze valkuilen vermijden”.