ABN: Opdeling arbeidsmarkt, creatief of procesgericht

06 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

We zien zowel binnen bedrijven als ook binnen de economie in zijn geheel een tweedeling ontstaan in de arbeidsmarkt, aldus Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van de ABN AMRO. “Aan de ene kant komen er steeds meer kennisintensieve bedrijven, dit gaat hand in hand met de groei van de dienstverlenende sector. Aan de andere kant zien we dat binnen veel bedrijven een sterker onderscheid komt tussen activiteiten die op basis van processen te omschrijven zijn en activiteiten die creatief zijn en gericht zijn op toekomstige waardecreatie. Deze activiteiten zijn moeilijker te omschrijven door processen maar worden sterk door het individu en zijn ‘track record’ bepaald”.

Een goed voorbeeld hiervan is de markt voor interim professionals, aldus Mesters. De top professionals in deze markt  krijgen hun opdrachten vaak op persoonlijke titel en niet op basis van een ‘match’ tussen kenmerken van de opdracht aan de ene kant en vaardigheden van de interim professional aan de andere kant. Dit zal navolging krijgen in andere creatieve disciplines, denkt Mesters. Te denken valt aan marketing, branding, productontwikkeling, strategie, R&D ideeën voor fusies en overnames en andere ‘hoge toegevoegde waarde activiteiten’ die verbonden zijn aan een individu of een kleine groep van mensen.

ABNAMRO - Tweedeling arbeidsmarkt

De vraag naar deze professionals zal toenemen en tegelijkertijd zullen deze professionals in veel gevallen niet kiezen voor een vaste baan, verwacht Mesters. Juist de projectmatige invulling van hun werk bij verschillende opdrachtgevers is een belangrijk ingrediënt van hun marktwaarde. Opdrachtgevers zullen het initiatief nemen om in contact te komen met deze professionals.

“De tweedeling die ik als Sector Banker bij veel van onze klanten zie, zullen we dus ook steeds meer bij werknemers en externe professionals zien”, vervolgt Mesters. Werknemers of externen die werk doen dat door processen te omschrijven is, worden slachtoffer van automatisering en marktplaatsen. Vaak zal dan gekozen worden voor de goedkoopste aanbieder. Steeds minder zullen deze werknemers deel uitmaken van de vaste kern binnen bedrijven.

In de Amerikaanse arbeidsmarkt zien we dat de mensen met alleen een High School diploma of minder de grote verliezers zijn, aldus Mesters. Ook tijdens het herstel van de Amerikaanse economie (vanaf begin 2010) profiteert deze groep hier nauwelijks van. In Nederland zien we eenzelfde ontwikkeling. Als de crisis langer aanhoudt, zal deze tweedeling in de arbeidsmarkt alleen maar groter worden.