ABN AMRO: Verkoop personenauto heeft bodem bereikt

11 juli 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De verkoopcijfers van personenauto’s over het eerste half jaar van 2013 zijn de  laagste in twee decennia. Het aantal nieuw verkochte auto’s is met ruim 36% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. ABN AMRO verwacht dat dit jaar 390.000 personenauto’s worden verkocht. Dit zijn 112.000 auto’s minder dan vorig jaar.

ABNAMRO_Autoverkoop1

Schommelingen van +51% tot -54% per maand

Hoewel de laagconjunctuur veruit de belangrijkste oorzaak is van de historisch lage verkoopcijfers, worden de bewegingen van de verkoopcijfers versterkt door fiscale regelgeving en aanscherping van CO2-grenswaarden die de hoogte van fiscale heffingen bepalen, aldus de ABN AMRO. Zo konden de maandelijkse groeicijfers van autoverkopen in één jaar schommelen van +51% tot -54%. Mede als gevolg van nieuwe technologie, waardoor steeds meer auto’s voldoen aan milieuvoorschriften, zijn sinds 2012 periodiek de CO2-grenswaarden aangescherpt. In 2011 was twee derde van de verkochte auto’s BPM-vrij. Een vergelijking van de BPM-inkomsten van de overheid uit 2007 en 2012 maakt het succes van de stimulering van energiezuinige auto’s zichtbaar. De inkomsten daalden in deze qua verkoopaantallen vergelijkbare jaren met ruim €2 miljard.

ABNAMRO - Autoverkoop2

Bedrijfsvoering extra lastig door fiscale aanpassingen

Fiscale heffingen op automobiliteit zijn sterk bepalend voor het aankoopmoment en de keuze voor een type auto, aldus ABN AMRO. Consumenten halen massaal aankopen naar voren als dit financiële winst oplevert. Ook de keuze voor een auto wordt hierdoor bepaald. Merken met auto’s in lage bijtellingniveau ‘s zijn populair, terwijl merken die hieraan niet voldoen uit de gratie raken. Deze ontwikkeling maakt de bedrijfsvoering voor autobedrijven extra moeilijk, zeker in een tijd van laagconjunctuur. In periodes voor de aanpassing van CO2-grenswaarden zijn vraag en verkoopdruk enorm. Dealers gaan over tot grote aantallen voorregistraties met soms grote risico’s voor liquiditeits- en balansposities. Marges worden uit het oog verloren, waarbij de rol van importeurs niet moet worden onderschat.

ABNAMRO - Autoverkoop3

ABNAMRO - Autoverkoop4

Verkopen trekken aan, maar nog geen zicht op structureel herstel

Vanaf 1 januari 2014 worden de CO2-grenswaarden opnieuw aangescherpt. ABN AMRO verwacht dat de verkoopcijfers in de laatste maanden van 2013 aantrekken, doordat vooral zakelijke klanten aankopen naar voren halen. Tegelijkertijd benadrukt de bank dat er nog geen sprake is van een structureel herstel, maar dat in de tweede helft van 2013 sprake is van een bescheiden stijging in de verkoop van maximaal 5%. De nieuwe sinds 1 juli bestaande regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving zal tot het einde van het jaar positief bijdragen. Het stelt ondernemers in staat dit jaar direct tot de helft van de nieuwe bedrijfsinvesteringen af te schrijven en van de belasting af te trekken. ABN AMRO schat die groei niet hoger in door de maar beperkte beschikbaarheid (lange levertijden) van een aantal populaire modellen zonder bijtelling. In 2014 treedt weliswaar een verdere verbetering op, maar dit is nog steeds ruim beneden het gemiddelde van 500.000 verkochte auto’s dat sinds het begin van deze eeuw is gerealiseerd. Wel geeft de vervangingsvraag in de zakelijke markt in de tweede helft van 2014 en in 2015 een impuls aan de verkoop, aldus de ABN AMRO.