Commissie Hoek wil MKB-fonds voor kleine kredieten

05 juli 2013 Banken.nl

Verzekeraars stellen de komende jaren €170 miljoen beschikbaar voor een MKB-investeringsfonds om financiering van kleine zakelijke kredieten mogelijk te maken.

Dit staat in een rapport dat is samengesteld door een commissie onder leiding van Delta Lloyd bestuursvoorzitter Niek Hoek. De commissie heeft in opdracht van de minister van Economische Zaken Henk Kamp de problemen in kaart gebracht en de mogelijkheden onderzocht die institutionele beleggers hebben om in het MKB te kunnen investeren.

Probleemgroepen verder gedefinieerd

De commissie constateert dat de problemen met de MKB-financiering vanaf 2012 zijn ontstaan bij de kleine kredieten voor kleine ondernemers. In het Financieele Dagblad zegt Hoek dat er in de categorie leningen tot €250.000 sprake is van een afname met 4% per jaar.

Er zijn drie categorieën MKB-bedrijven waar momenteel problemen met zakelijke kredietverlening spelen. Dat zijn volgens de commissie startende ondernemers, zogenoemde ‘grensgevallen’ die niet meer binnen de criteria vallen en MKB-ondernemingen in krimpende sectoren.

Oplossing in microkredieten en fiscale prikkels

Hoek zegt in het FD dat de plannen de komende maanden uitgewerkt worden. In het rapport wordt voorgesteld om extra geld in MKB-microkredieten tot €50.000 beschikbaar te stellen. Voor de kleinste kredieten denkt Hoek ook aan samenwerking met Qredits, een organisatie voor microkredieten.

De commissie Hoek stelt in het rapport ook voor om garantieregelingen uit te breiden en fiscale prikkels in te voeren om eigen vermogen op te bouwen. Bovendien wil de commissie Hoek kapitaaleisen verfijnen in nieuwe regelgeving en coaching, educatie en voorlichting uitbreiden.

Commissie Hoek

“De commissie heeft de problematiek van MKB financiering voor het eerst in kaart gebracht. Knelpunt vormt vooral de financiering van het kleinbedrijf. Hier adviseren wij door meer aandacht voor microkredieten en de verruiming van fiscale mogelijkheden tot opbouw van eigen vermogen, ruimte te creëren. Verzekeraars hebben al toegezegd €170 miljoen vrij te maken om financiering van het MKB te verruimen. Dit vraagt wel de nodige aandacht qua regelgeving, vooral omdat toekomstige solvabiliteitseisen als Basel III voor banken en Solvency II voor verzekeraars de mogelijkheden voor kredietverlening aan het MKB mogelijk beperken. Uiteraard met behoud van de noodzakelijke financiële prudentie. Het is ook belangrijk te constateren dat voor een groot deel van het MKB de finaciering momenteel goed verloopt”, aldus Hoek bij de presentatie van het rapport.

Belangverenigingen ondersteunen voorstellen en roepen op tot actie

Het Verbond van Verzekeraars roept in een reactie de overheid op om belemmeringen in regelgeving weg te nemen, zodat het MKB-fonds snel krediet kan gaan verstrekken.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de voorstellen van de commissie Hoek. “De oprichting van een MKB investeringsfonds is een goede stap. Nu hopen op een snelle realisatie”, aldus de twee organisaties

Ministerie van Economische Zaken opdrachtgever onderzoekscommissie

Het rapport van Commissie Hoek is opgesteld onder opdrachtgeversschap van het Ministerie van Economische Zaken en is in nauwe samenwerking met The Boston Consulting Group en het Verbond van Verzekeraars opgesteld.

Nieuws

×