common.title.more

Vreemde valuta rekening

Een vreemde valuta rekening is een rekening waarop de waarde op deze rekening wordt uitgedrukt in een andere valuta dan de euro en waarmee transacties in die betreffende valuta kunnen worden gedaan. Een vreemde valuta rekening stelt personen en bedrijven ins staat betalingen te doen in een andere valuta dan de euro. Een vreemde valutarekening kan vaak alleen gebruikt worden voor girale transacties, contant geld storen is vaak niet mogelijk.

Als men transacties doet met landen met een andere munteenheid heeft men te maken met koersschommelingen tussen de vreemde valuta en de euro. Een van de middelen om het effect van koersschommelingen zoveel mogelijk tegen te gaan, is de vreemd valuta rekening. Bij meerdere inkomsten in een vreemde valuta kan het interessant zijn om ze op te sparen en in een keer om te wisselen dan telkens in de kosten te dragen voor de omzetting van de vreemde valuta naar euro’s op de eurorekening.

De vreemde valuta rekening kent verder vaak dezelfde functionaliteiten als een reguliere euro rekening is tegenwoordig ook steeds beter via internetbankieren bereikbaar en te beheren.

Mocht men aan de vreemde valuta een krediet in vreemde valuta willen koppelen dan kan dat vaak. De koersschommelingen zijn voor dit krediet echter wel een extra risico. Door koersschommelingen kan het geleende bedrag in euro’s namelijk per dag (fors) verschillen. In een negatief scenario kan dit betekenen dat men in default komt. De bank rekent het uitstaande bedrag namelijk om naar euro’s om de stand van zaken van een klant als totaal te bepalen.