Bladeren

Treasury

Treasury (als product) staat voor het afdekken van valuta-, grondstof- en/of renterisico’s.

Valutarisico

Organisaties lopen een valutarisico als de waarde van kasstromen of balansposten binnen de organisatie afhankelijk is van een vreemde valutakoers. Een Nederlandse fabrikant van sportschoenen maakt seizoensafspraken met afnemers in de Verenigde Staten. De verkoopprijs is hierdoor een vast gegeven. De winst nog niet omdat de waarde van de dollar kan schommelen tijdens het seizoen. Dit risico kan de importeur opvangen door middel van onder andere 'termijnaffaires'. Dit houdt in dat de ondernemer nu een koers afspreekt voor een aankoop van dollars in de toekomst.

Grondstofrisico

Prijsschommelingen van grondstoffen en energie hebben vaak direct invloed op de winstmarge van een organisatie. Een transportbedrijf krijgt een contract om zand en grind aan te voeren voor een nieuw aan te leggen wegtraject. Het werk start over enkele maanden en zal circa een jaar duren. De transporteur wil graag de berekende dieselprijs vastleggen voor tenminste een deel van de begrote brandstofbehoefte.

Renterisico’s

Veranderingen in rentestanden kunnen de winstgevendheid en daarmee de waarde van een organisatie op lange termijn beïnvloeden. Ondernemers financieren een nieuwbouwpand vaak via een lening van de bank met een variabele rente. Niet ongebruikelijk is dat de bouwkosten in termijnen moeten worden betaald. Wanneer er wat betaald moet worden, is vaak onduidelijk. De opleverdatum is wel een vast gegeven. De bouwkosten kunnen vaak flexibel worden gefinancierd uit de lening. Om een organisatie te behoeden voor renterisico's die daaruit voortkomen, is een groot aantal oplossingen beschikbaar, zoals renteopties.