common.title.more

Sarbanes-Oxley

Sarbanes-Oxley (SOX) is ingevoerd als reactie op de falende interne en externe controles van bedrijven. Bekende voorbeelden hiervan zijn Enron, AOL en Ahold. Deze wet legt een scala aan regels op aan bedrijven die op de Amerikaanse beurs genoteerd staan. SOX verplicht deze bedrijven hun interne en externe controles aan te passen zodat in het financieel jaarverslag kan worden aangetoond dat de financiële cijfers die gerapporteerd worden correct zijn.

De interne controles van bedrijven slaan op de systemen waarmee een bedrijf intern controleert of de cijfers zoals ze gerapporteerd worden correct zijn

In de praktijk staat deze wet bekend als een papieren tijger waarin enorm veel geld en tijd is geïnvesteerd zonder dat door deze wet fraude geheel voorkomen kan worden.