Bladeren

Ontwikkelingsbank

Een ontwikkelingsbank is een bank die bedrijven, financiële instellingen en projecten in ontwikkelings- en opkomende landen ondersteunt met onder ander krediet, participaties, garanties en andere activiteiten die lokaal ondernemerschap bevorderen. Een ontwikkelingsbank biedt over het algemeen vergelijkbare producten en diensten als de gewone bank tegen marktconforme tarieven.

De bekendste Nederlandse ontwikkelingsbank is De Nederland Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). FMO is in 1970 opgericht door de Nederlandse overheid, Nederlandse banken en werkgevers en werknemersorganisaties. FMO financiert bedrijven, projecten en financiële instellingen uit ontwikkelingslanden en opkomende markten waarbij de nadruk ligt op sectoren waar hun bijdrage de hoogste impact op lange termijn kan hebben. Momenteel is FMO actief in ca. 60 landen.

De grootste ontwikkelingsbank in de wereld is de Wereldbank. De Wereldbank is een internationale financiële instelling die leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden waarbij het bestrijden van armoede het voornaamste doel is.