common.title.more

Offshore Bank

Een Offshore Bank is een bank buiten het land waar de rekeninghouder is gevestigd. Offshore Banks komen met name voor in landen waar de belastingdruk laag is of in landen die minder financiële wet- en regelgeving kennen. Het is voor de rekeninghouder aantrekkelijk om in dergelijke landen te bankieren omdat dit belastingvoordelen oplevert of omdat persoonlijke gegevens en het gebruik van de rekening worden beschermd. Een land waar relatief veel Offshore Banks voorkomen is Zwitserland.