common.title.more

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) heeft als doel om enerzijds beleggers te beschermen en anderzijds de handelsmogelijkheden binnen de Europese markt te bevorderen. MiFID omvat gedragsregels waaraan instellingen moeten voldoen die financiële diensten of beleggingsadvies leveren binnen de Europese Markt. Deze richtlijn verplicht deze instellingen tot duidelijke en transparante informatie en heeft onder andere betrekking op aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, afgeleide producten en schatkistcertificaten. Daarnaast omvat MiFID richtlijnen voor de afhandeling van orders en het uitvoeren van transacties. Dit moet leiden tot eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten wat uiteindelijk de belegger te goede komt.

De AFM houdt toezicht op de naleving van MiFID. De MiFID regels zijn in Nederland opgenomen in de Wet op financieel toezicht.