common.title.more

Lease producten

Leasen is een financieringsvorm. Klant wil een (kostbaar) goed aanschaffen, maar heeft niet de middelen om de aanschafsprijs te voldoen. De leasemaatschappij schaft het desbetreffende product aan en geeft het product tegen een afgesproken (periodieke) vergoeding in bruikleen aan de klant.

Een bekende vorm van leasen is het leasen van een auto. Hierbij heeft de klant een auto tegen een maandelijkse vergoeding in bruikleen. Voor de klant is dit aantrekkelijk, omdat hij op deze manier tegen vaste kosten een nieuwe auto kan rijden en bij pech of schade vaak vervangend vervoer en/of reparatie gegarandeerd is (full operational lease). Voor de leasemaatschappij is leasen eveneens aantrekkelijk. Vaak is het zo dat de auto in 5 jaar door de klant wordt afbetaald en men vervolgens de restwaarde (na 5 jaar) kan innen via verkoop. Dit laatste is ook de reden dat het leasebedrag voor courante auto’s, kleuren en accessoires vaak lager ligt.

Organisaties kunnen in de basis kiezen uit drie leasevormen:

Fulll operational lease: dit is de meest gebruikte leasevorm. Hierbij zorgt de leasemaatschappij voor het complete beheer van het geleasede product. Zaken zoals aanschaf, afschrijving, rente, onderhoud, houderschapsbelasting en verzekering worden door de leasemaatschappij geregeld. De leasende organisatie hoeft alleen het product uit te zoeken en aan zijn (maandelijkse) verplichtingen te voldoen. Na afloop van het lease contract is de leasende organisatie geen eigenaar van het artikel. Bij deze vorm van lease bestaat wel vaak de mogelijkheid wel om het artikel alsnog te kopen.

Netto operational lease: deze leasevorm is in grote lijnen gelijk aan full operational lease. De leasende organisatie zorgt alleen zelf voor de operationele zaken zoals het onderhoud en de verzekering. Deze vorm van lease kent vele tussen-/maatwerkvormen op basis van onderlinge afspraken tussen de leasende organisatie en de leasemaatschappij. Diverse operationele zaken kunnen in overleg wel in het contract worden opgenomen. Na afloop van het lease contract is de leasende organisatie geen eigenaar van het artikel. Bij deze vorm van lease bestaat wel vaak de mogelijkheid wel om het artikel alsnog te kopen.

Financial lease: hierbij wordt alleen het aangekochte product door de leasemaatschappij gefinancierd. De leasende organisatie zoekt zelf het product naar keuze uit, rekent de BTW af met de leverancier en de leasemaatschappij financiert het netto investeringsbedrag. Financiele leasing is een lease vorm welke sterk op huurkoop lijkt, al is de leasende organisatie aan het einde van de lease periode nog geen eigenaar van het product. Wel is er bij deze lease vorm vaak een koopoptie tegen een aantrekkelijk bedrag. Na betaling hiervan is de leasende organisatie officieel eigenaar.

Organisaties kunnen ook zelf overgaan tot en leasen van hun producten aan klanten. Dit heet vendorlease. Banken ondersteunen organisaties hierbij. Via vendorlease verkopen organisaties hun producten door ze aan hun klanten te leasen. Hiermee bieden organisaties klanten een kant-en-klare financieringsoplossing. Banken kunnen hierbij zaken regelen als de financiering, facturering en administratie van de leasecontracten. Vendorlease is aantrekkelijk, omdat organisaties zo de drempel tot aankoop van hun producten verlagen en de binding met de klanten versterken.