common.title.more

Holland Financial Centre

Het Holland Financial Centre is een stichting met als doel het stimuleren van de aantrekkelijkheid en imago van de financiële sector in Nederland. Het overgrote deel van de Nederlandse banken en verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook consultancy bureaus en advocatenkantoren die actief zijn in de financiële sector hebben zich verbonden aan het Holland Financial Centre. Het Holland Financial Centre probeert de verschillende partijen binnen de financiële sector samen te brengen om gezamenlijk te werken aan de toekomst van de sector. Daarnaast is het Holland Financial Centre internationaal actief bezig met het promoten van Nederland als vestigingsplaats, zowel voor financiële instellingen als voor internationale studenten.

Het Holland Financial Centre is opgericht op 11 juli 2007. Voorzitter van het Holland Financial Centre is Sjoerd van Keulen, voormalig bestuursvoorzitter van SNS Reaal en huidig lid van de raad van commissarissen van ING.

Op 6 februari heeft het bestuur van de Stichting Holland Financial Centre besloten Stichting Holland Financial Centre in zijn huidige vorm te beëindigen.

De Minister van Financiën, alsmede de financieel woordvoerders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben uitgesproken dat zij de publiek-private samenwerking in Stichting Holland Financial Centre niet langer wenselijk achten, omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt.

Het bestuur van Holland Financial Centre constateert dat daarmee een belangrijke pijler onder het platform wegvalt en dit samenwerkingsverband nu onvoldoende draagvlak heeft.

Met de deelnemers zal nader overleg plaatsvinden welke activiteiten worden voortgezet en in welke structuur.