common.title.more

Geldezel

Een geldezel, ook wel money mule of katvanger genoemd,  stelt zijn of haar bankrekening, bankpas en pincode tegen beloning beschikbaar voor criminele activiteiten. De geldezel sluist hierbij (on)bewust illegaal verkregen geld door naar criminelen. Door gebruik van een geldezel is de identiteit van criminelen moeilijker te achterhalen.

Criminelen proberen geldezels te werven op straat, via social media of via personeelsadvertenties en richten zich voornamelijk op jongeren.  

In juni 2011 is de Nederlandse Vereniging van Banken een campagne gestart gericht op jongeren onder de noemer ‘Pas op je Pas, word geen geldezel’.