common.title.more

Financial Stability Board

De Financial Stability Board (Raad voor Financiële Stabiliteit) is een gremium dat waakt over de stabiliteit van de financiële markt in het algemeen en de bankensector in het bijzonder en de hervorming van het internationale bankentoezicht coördineert.

 In 1999 namen de ministers van financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de G7 het initiatief voor de oprichting van het Financial Stability Forum om de tekortkomingen op het gebied van financieel toezicht aan te pakken die naar aanleiding van de Aziatische crisis zichtbaar waren geworden. Op de top van de G20 die op 2 april 2009 in Londen plaatsvond, werd besloten het Financial Stability Forum te veranderen in de Financial Stability Board en het lidmaatschap uit te breiden tot alle landen van de G20 evenals Spanje en de Europese Commissie en deze nieuwe raad een sterker mandaat te geven.

De Financial Stability Board brengt adviezen en richtlijnen uit omtrent het bewaken van de stabiliteit van individuele banken als wel het totale bancaire systeem, maar voert bijvoorbeeld ook, samen met het IMF, early warning exercises (simulaties) uit om factoren die de financiële stabiliteit bedreigen op te sporen.

De Financial Stability Board is een bezig met het op stellen van een lijst van systeembanken die van wezenlijk belang zijn voor het wereldwijde financiële systeem. Als het aan de Financial Stability Board ligt moeten deze systeembanken een extra kapitaalbuffer gaan aanhouden bovenop de verscherpte kapitaaleisen die de komende jaren worden ingevoerd. Dit houdt in dat deze systeembanken volgens de Financial Stability Board extra kapitaal achter de hand moet houden, zodat de verhouding tussen vermogen en uitstaande verplichtingen tussen 1 en 3,5 procentpunt (afhankelijk van het belang van de bank voor het totale financiële systeem) hoger komt te liggen.

De Financial Stability Board stelde de lijst van systeembanken in 2011 voor het eerst op en werkt die elk jaar in november bij. De definitieve lijst wordt naar verwachting opgemaakt in 2014, waarna de extra kapitaaleisen in 2016 van kracht worden. Op dit moment staan er 28 banken op de lijst waaronder onder andere: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase en de ING.

De Financial Stability Board bestaat uit de nationale instanties die over de financiële stabiliteit waken (Ministerie van Financiën, Centrale Bank en/of instanties voor markttoezicht) van: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Mexico, Nederland, Korea, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en de Europese Unie (Europese Centrale Bank en Europese Commissie). Aangevuld met sectorverenigingen die normen en codes vastleggen (Comité van Bazel voor het bankentoezicht, Committee on the Global Financial System-CGFS, Committee on Payment and Settlement System-CPSS, International Association of Insurance Supervisors-IAIS, International Accounting Standards Boards-IASB en International Organisation of Securities Commissions-IOSCO) en enkele internationale organisaties (Bank voor Internationale Betalingen -BRI, IMF, Wereldbank,  en OESO).

Het bestuur van de FSB bestaat uit een voorzitter, een stuurgroep (operationele leiding), een plenaire vergadering (besluitvormend orgaan dat twee maal per jaar vergadert) en een secretariaat gevestigd in Bazel.