common.title.more

Fiduciair Management

Fiduciair management kan het beste worden omschreven als vermogensregie. Het betreft een volledig geïntegreerde dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer, die alle beleggingscategorieën omvat en een robuust risicomanagement in zich bergt.

Fiduciair management begint met de strategische advisering over het beleggingsbeleid en risicobeheer. Startpunt hierbij is vaak een uitgebreide studie die de risico-omgeving van de organisatie in kaart brengt. Daarbij wordt rekening gehouden met de strategische uitgangspunten van de organisatie, de ontwikkeling van de verplichtingen, scenario’s voor macro-economische trends en bijpassende keuzes binnen de beleggingscategorieën en vermogensbeheer.

Risicomanagement is bij fiduciair management van cruciaal belang. Afgesproken restricties worden frequent geanalyseerd. Risicomanagement vindt hierbij plaats op verschillende niveaus: klantniveau, beleggingsfondsenniveau en manager-niveau.