common.title.more

Clearing Instituut

Een Clearing Insituut is een instelling die clearing en settlement diensten levert aan onder andere banken. Clearing omvat alle activiteiten vanaf het moment dat een verbintenis wordt aangegaan voor een transactie totdat het de transactie wordt afgehandeld (settlement). Clearing en settlement komen voor bij onder andere girale betaal- en effectentransacties.

Clearing is noodzakelijk omdat de snelheid van de transacties veel sneller is dan de cyclustijd voor de voltooiing van de onderliggende transactie. Een Clearing Instituut (clearing house) is een organisatie die tussen banken inzit met als voornaamste doel het verkleinen van het settlementrisico (risico dat levering niet plaatsvindt na betaling). In algemene zin bestaan clearing activiteiten uit het beheren van de posttrading-, pre-settlement en kredietrisico's om ervoor te zorgen dat de transacties worden afgehandeld, zelfs als blijkt dat de koper of verkoper niet aan de betaling kan voldoen.

Clearnet Amsterdam Branch Cash Operations is een clearing instelling.