Bladeren

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheek die is gekoppeld aan beleggingen op effecten. Beleggingshypotheken kwamen in 2006 negatief in het nieuws door de woekerpolis-affaire.

Er zijn twee vormen van hypotheken in Nederland die worden aangeduid met de term beleggingshypotheek.

De eerste is een aflosvrije lening waarbij een kapitaalverzekering loopt (vaak een gemengde levensverzekering; dekking bij overlijden én bij leven). Daarin wordt gespaard voor een aflossing aan het einde van de looptijd van de lening, meestal 30 jaar. Het spaarvermogen in de verzekering wordt belegd in effecten.

De tweede vorm is eveneens een aflosvrije lening, met een daaraan verpand effectendepot. Dit kan een door geldnemer zelf opgebouwde beleggingsportefeuille zijn. Het kan ook een beleggingsrekening zijn waar bij aanvang van de lening een storting op wordt gedaan.