Bladeren

Back Office

De back office heeft een heel belangrijke rol binnen de bank. Binnen de back office dienen de product- en klantgegevens uiteindelijk te worden geadministreerd. Dit is cruciaal voor een goed functionerende bank. Zo’n 50% van de medewerkers van een bank werken in de back office.

De back office is de operations afdeling van een bank hier worden een grote hoeveelheid aan administratieve taken verwerkt (zoals bijv. administratie hypotheekakte in het kadaster).

Back office afdelingen worden veelal bestuurd langs 3 principes:

  • Zoveel mogelijk standaardiseren en automatiseren
  • LEAN
  • Denken vanuit waarde voor de (interne) klant

Back office afdelingen zijn cost centers hier wordt geen geld verdiend, maar kosten gemaakt. Het komt de winstgevendheid van de bank ten goede als de kosten zo laag mogelijk zijn. Vanuit deze gedachte is er binnen de back office een sterke sturing op standaardisatie en automatisering waar mogelijk. Een belangrijke gedachtegang die hierbij wordt gevolgd is LEAN. Een (proces)methodiek gericht op het voorkomen van onnodige handelingen binnen een proces. Interessant hierbij is dat back office afdelingen ook steeds meer worden gestimuleerd te denken vanuit waarde voor de klant.