Bladeren

Automatische incasso

Automatische Incasso is een zeer handige manier van betalen. Via een incasso is geeft een klant toestemming om periodiek een vast bedrag over te boeken naar een andere rekening. Dit is een veel gebruikte methodiek, welke veel zekerheid biedt voor zowel afnemer als leverancier. Daarnaast is het in veel gevallen een significante versimpeling van het administratieve proces. Het gebruikmaken van een automatische incasso wordt dan ook vaak (financieel) gestimuleerd.

Een incasso / machtiging wordt vastgesteld voor een bepaalde periode en voor een bepaald periodiek bedrag. De afnemer (klant) ondertekent het machtigingsformulier en daarmee is de machtiging een feit. De meeste organisaties, instellingen en bedrijven maken voor automatische machtigingen gebruik van machtigings- en opzegkaarten. Men kan binnen dertig dagen nadat het bedrag van de rekening is afgeschreven het bedrag via de bank of giro laten terugboeken (storneren). Dit doe je door naar de bank te bellen of  via internetbankieren.

Bekende vormen van automatische incasso zijn het laten afschrijven van je hypotheeklasten en creditcard kosten.

Een andere vorm voor het creëren van een continue / periodieke betalingsstroom is het inregelen van een periodieke overboeking (bijvoorbeeld via internetbankieren). Deze vorm biedt de leverancier echter minder zekerheid. Regie ligt namelijk volledig bij de afnemer, welke (op eigen initiatief) de periodieke overboeking kan stopzetten.