common.title.more

Asset Based Lending

Asset Based lending is een krediet gebaseerd op alle zekerheden op assets die een onderneming heeft. Asset Based lending heeft al s doel het liquide maken van niet-liquide kapitaal van een onderneming om zo dit kapitaal optimaal in te kunnen zetten voor de winstgevendheid van de onderneming.

Asset Based lending is in de Verenigde Staten een bijzonder populaire financieringsvorm die ook in Europa steeds meer bekendheid krijgt. Het kan voor ondernemingen zeer renderend zijn om (investerings)ruimte te creëren op basis van hun niet-liquide kapitaal. Asset Based Lending wordt voornamelijk ingezet door grote organisaties.

Net zoals bij alle financieringsvormen waar vaste activa als zekerheid dient, is ook hier een toetsing en waardering op zijn plaats.  Aanbieders vinden het belangrijk om te weten hoe het met de onderliggende assets is gesteld, wat de toekomstige waarde-ontwikkeling zou kunnen zijn en hoe lang de gefinancierde assets nog mee kunnen. Hier zegt een boekwaarde van de vaste activa eigenlijk weinig. Het gaat om marktwaarde en eventuele opstelkosten.