Data Translator

Organisatie
Locatie
Utrecht
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

Data Translator

Stel je eens voor… dat jouw passie voor data een bijdrage levert aan de data gedreven ambities van de Rabobank. Dit doe je door alle initiatieven die data nodig hebben te ondersteunen. Je werkt met zowel gestructureerde data als ongestructureerde data, groot volume en maatwerk, batch en streaming data. Samen zijn we van alle markten thuis! Samenwerken is dan ook hoe we de beste resultaten behalen. Onze agile teams binnen de Tribes Digital Customer Processes (DCP) en Digital Platform (DP) rekenen op ons als het gaat om al hun datavragen. Jij als Data Translator speelt een cruciale rol om hen te helpen hun ambities waar te maken.

Jij & jouw functie;

Ons doel is om alle relevante data te verzamelen vanuit onze online kanalen. Deze data gebruiken we vervolgens om diezelfde processen te optimaliseren en om al onze klantcommunicatie relevant en persoonlijk te maken. Om dit alles mogelijk te maken help jij de teams hun data naar het centrale Azure datalake te brengen. Maar daar stopt het zeker niet! Vervolgens bewerken we deze data tot dataproducten die we voeden aan de systemen die de connectie met de klant vormen, zoals Pega CDH (een AI gebaseerde marketingtool), Pega Casemanagement (hier bouwen we klantprocessen) en BlueConic (ons CDP). Zo zijn we onder anderen in staat om gepersonaliseerde berichten naar onze klanten te verzenden, de juiste content op het juiste moment en via het juiste kanaal. Of een klantproces persoonlijk vorm te geven, wil je klant snel geholpen zijn of juist zekerheid en extra controlemomenten? Vervolgens analyseren we resultaten, bouwen we dashboards om deze resultaten te monitoren, voegen we eigen modellen toe aan de mix en zorgen we zo dat we onze klanten steeds beter kunnen bedienen.

Top 3 verantwoordelijkheden

Als data translator met technische skills kun je;

 • Jouw stakeholders zowel uitdagen als ondersteunen (denk aan marketeers of product owners). Samen met je collega’s binnen de datateams wil je bijdragen aan de lange termijn strategie van je stakeholders;
 • In overleg met de developers, engineers en data scientists in je team, ben je in staat deze strategische doelen te vertalen naar tastbare en concrete data-vragen die het team kan oppakken;
 • Je maakt de feedbackloop compleet door steeds te checken met de stakeholder of wat we opleveren hen werkelijk helpt bij het bereiken van de doelen.

Jouw bijdrage bestaat uit het inzetten van jouw ervaring met data en je creativiteit in hoe je business of marketing vraagstukken oplost. Hoe gebruik je data om het juiste antwoord te vinden of de juiste actie te kunnen ondernemen? We gebruiken voor al onze producten het Azure platform, ervaring met de Azure tech stack is daarbij handig.

Ook ben je continu in overleg met je product owner en het DevOps team over hoe we actief kunnen verbeteren en welke ideeën jij hebt om onze dienstverlening nog beter te maken.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Een marketing team heeft een nieuwe campagne bedacht om nieuwe zakelijke klanten te trekken. Zij willen weten welke data relevant is om deze campagne te personaliseren, zodat elke potentiële klant een relevante en aansprekende boodschap te zien krijgt. Jij weet welke data beschikbaar is, welke relevant voor het doel en hoe je deze data kunt vertalen naar nuttige attributen of dataproducten. Je helpt de marketeer de juiste vragen te stellen en uiteindelijk ook de resultaten te evalueren en aanbevelingen te doen om de campagne verder te verbeteren
 • Je zou ook kunnen werken aan het consolideren van streaming data, omdat je soms de historie hiervan wilt gebruiken in re-targetting campagnes. Hoe ga je historie opbouwen vanuit de data op onze Business Event Bus (BEB)? En hoe kan Marketing deze inzichten vervolgens gebruiken om betere klantprofielen op te bouwen?
 • De performance van onze klantprocessen en marketingsystemen wordt uiteraard continu gemonitord. Jij interpreteert deze resultaten en vertaalt de cijfers naar bruikbare tips die marketeers of feature teams kunnen implementeren.

Feiten & cijfers

 • Jouw werkweek heeft tussen de 32 en 40 uur;  
 • 43,822 Rabobank collega’s wereldwijd; 
 • Ongeveer 1000 collega’s binnen de tribes DP en DCP. 

Jij & jouw talent

Klantfocus, samenwerken, scherp op details, innovatie, eigen initiatief en open communicatie zijn het allerbelangrijkst voor de positie van Data Translator. Buiten dat is het belangrijk dat je jezelf herkent in onderstaande checklist;

Je vindt het leuk om;

 • De vraag achter de vraag te onderzoeken, je nieuwsgierige aard maakt dat je graag wilt begrijpen waar een vraag vandaan komt en wat je stakeholder nu eigenlijk wil bereiken;
 • De connectie te vormen tussen de business en je DevOps-team. Jij kunt communiceren met beide doelgroepen en de verbinding maken tussen de verschillende stakeholders en je team;
 • Projecten te organiseren en op te delen in logische, behapbare stukjes werk die stuk voor stuk waarde opleveren. Iteratief werken om grote vraagstukken stap voor stap op te lossen.

Daarnaast hebben we natuurlijk een wensenlijstje, maar wees gerust. We zoeken een schaap met maar 5 poten, dus bezit je de 6de en 7de niet neem dan toch gewoon contact op!

 • Je hebt ongeveer 3-6 jaar ervaring in werken in een Cloud-omgeving (Azure, AWS, GCP) en vertalen van wensen naar technische oplossingen;
 • Ervaring met Azure is een pré;
 • Je bent een teamspeler die zowel op de details kan inzoomen, als de brede blik op de situatie behoudt als het team afdwaalt; 
 • Je brengt conceptueel denken in de praktijk;
 • Kennis van de sector, financiële producten en bijbehorende processen is een pre
 • Business Engels is verplicht, Nederlands is nice to have; 
 • Je hebt uitgebreide ervaring in werken met high-code analyse tools (zoals SQL), kun je overweg met Spark (bij voorkeur op DataBricks) dan is dat helemaal fantastisch
 • Je bent bekend met Data (science) life cycle en DevOps werkwijze; 
 • Je bent gewend om in een innovatieve, technische omgeving te werken. Jouw directe collega’s zijn hardcore developers of engineers, terwijl jouw stakeholders denken in luchtkastelen. Hier zie jij juist kansen en uitdagingen in! 

Dit bieden we jou

 • Tot € 6.130,64 bruto per maand (schaal 9, afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Een dertiende maand en 8% vakantiegeld;
 • Een extra budget van 11% van jouw bruto maandsalaris dat je naar eigen wens kunt besteden (bv. extra vakantiedagen, storting in je pensioen, uitbetaling);
 • We hanteren een hybride werkcultuur. Dit houdt in dat je vanuit thuis en ook in samenwerking met het team op ons kantoor Utrecht werkzaam bent.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Data Translator op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/over-rabobank in de CAO onderaan de pagina.


Jij & het sollicitatieproces

 • Reageren op de vacature Data Translator bij Rabobank kan tot 20 mei 2024;
 • Bij inhoudelijke vragen over deze functie: Tineke Rinkel via Tineke.rinkel@rabobank.nl
 • Voor vragen over werken bij Rabobank en de procedure kun je contact opnemen met Ellen Voolstra, Recruiter via ellen.voolstra@rabobank.nl;
 • De antwoorden op veel gestelde vragen vind je op rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen;
 • Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure;
 • We respecteren jouw privacy.

Data Translator

Imagine leveraging your passion for data in developing Rabobank’s data driven ambitions. Supporting all business initiatives with a need for data, both structured and unstructured as well as high volume and/or streaming data.

Working together is the way we achieve the best results. Our agile squads, within the Tribes Digital Customer Processes and Digital Platform, are highly dependent on data and you – as a Data Translator – can help our squads in reaching their ambitions.

As tribes we want to make sure we collect all relevant data from our online channels and can use this data to shape and improve our online customer processes and personalize our communication. For this to happen, we need you to help onboard data from various data sources onto our Azure based Global Data Platform (Datalake). And not only make sure data is available, but also work with these datasets and turn them into data products that enable our digital marketing brain (Pega CDH, an AI-based decisioning model and our CDP BlueConic) to deliver personalized messages across all channels to our customers and prospects. Build dashboards and provide insights on what is happening on our digital channels deliver valuable use-cases using machine learning and modelling techniques.

You and your job

As a Data translator with technical skillset:

 • You challenge and support the stakeholders (think of Marketeers or Product Owners) and together with your colleagues within your team you contribute to the long-term strategic view of the stakeholders;
 • In consultation within the team and cross-functional stakeholders you translate your stakeholders' requirements into tangible & concrete specifications for our data teams to work on;
 • You close the feedback loop by checking the delivered data product with your stakeholders, to make sure we deliver the business value we are aiming for.

You can contribute to shaping the implementation by bringing in your broad experience in the data domain to identify use cases and translate them from high level business requirements into data products that can be implemented on the Azure platform.

You collaborate on a regular basis with the Product Owner and the development team to discuss improvements and new features.

Examples

 • A marketing team developed a new campaign that aims to bring in more business customers. They need to know what data they can use to personalise the different messages and make sure every (potential) customer receives a relevant offer. You know what data is available and how to translate this data into usable attributes or data products, you help the marketeer ask the right questions and the team develop the right data product. And afterwards you help the marketeer evaluate the results and recommend improvements!
 • You could also work on consolidating streaming data from our Business Event Bus (BEB). How can we provide for a generic solution for our Marketing brain to be able to use information from event messaging in building customer profiles?
 • Our marketing stack and its performance is evaluated continually, you can translate these numbers into tangible improvements to be made by the marketing teams or the data;
 • engineers to help Rabobank be more relevant and personal in communicating with our customers.

Facts & figures

 • 36 or 40 hours per week;
 • 43,822 Rabobank colleagues around the globe;
 • About 1000 colleagues within the tribes DP and DCP.

You & your talent

Customer focus, collaboration, attention to detail, innovation, self-development and open communication are indispensable for this position of Data Translator. On top of that, it is important that you recognize yourself in the checklist below:

In the role of Data Translator, you enjoy doing the following:

 • Understanding the goals and needs of the business as no other. You can understand the need behind the request and translate that into (data) requirements;
 • Being the (wo)man in the middle between business and DevOps-teams. You can connect and communicate with a variety of stakeholders;
 • You can organize and structure the process of gathering business requirements and breaking them down into logical and sensible activities that deliver business value with every iteration.

Next to that you have;

 • 3-6 years of experience in working in a cloud-based environment (Azure, AWS, GCP) translating business requirements into technical solutions;
 • Experience with Azure is a pre;
 • A helicopter view and you are a team player who can zoom in and zoom out;
 • The ability to bring conceptual thinking into practice;
 • Knowledge of the Banking Domain, financial products and business processes is a pre;
 • Business English is mandatory, Dutch is nice to have;
 • Extensive experience in working with high-code analysis tools (such as SQL);
 • Experience with Spark (preferable on Databricks) is a preference;
 • Familiarity with Data (science) life cycle and DevOps practices;
 • Been working in a highly competitive technical environment for the last few years.

This is what we offer you 

 • Up to € 6,130.64 gross per month (scale 9, depending on education and experience;
 • A thirteenth month and 8% holiday pay;
 • An extra budget of 11% of your gross monthly salary that you can spend as you wish (e.g. extra vacation days, payment into your pension, payment);
 • We have a hybrid work culture. This means that you will work from home and also in collaboration with the team at our Utrecht office.

This is a selection of the terms of employment for a Data Translator based on a 36-hour working week. All terms of employment can be found on rabobank.jobs/nl/over-rabobank in the collective labor agreement at the bottom of the page.

You & the application process

 • You can apply for the Data Translator vacancy at Rabobank until 20 May 2024; 
 • If you have any questions about the content of this position, please contact Tineke Rinkel via Tineke.rinkel@rabobank.nl;
 • If you have any questions about working at Rabobank and the procedure, please contact Ellen Voolstra, Recruiter via ellen.voolstra@rabobank.nl;;
 • The answers to frequently asked questions can be found on rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen;;
 • An assessment of propriety is part of the procedure;
 • We respect jouw privacy

Vacature informatie

Organisatie: Rabobank

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: