Adviseur Vermogen

Organisatie
ING
Locatie
Zaandam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

What does a Wealth Advisor do?

A Wealth Advisor is a well-trained professional with a high degree of professional competence in content, skills and competencies in the field of financial advice. This advice always concerns the client's overall financial position, transactionally, with a primary focus on wealth accumulation through investing. This requires an in-depth knowledge of, and affinity with, this.

You are an up-and-coming professional. You get up with the financial news and the ING Investment Office daily report and you finish with the closing prices of the AEX. Professionalism is the basis of your advisory interviews. You will conduct at least ten (initial) advisory sessions per week, the majority of which will be scheduled and prearranged for you. In addition, you will schedule your own follow-up calls, on average two per week. This enables you to help more clients, work efficiently and pay maximum attention to your consultations. You have a preference for "Remote Advice" (via Video Chat), but it is just as easy to conduct a face-to-face consultation at an ING home or advisory office with the same level of quality. You will work at an ING Home or Advice Centre in one of the six Rayons in combination with working from home.

You inspire customers for digital empowerment and identify opportunities for commerce, x-buy (insurance) and leads to other advisory teams. Maximum impact for customers and ING requires smart agenda management, working according to "the golden rules" and a full understanding of the own advice funnel in addition to conversion optimization and output thinking. With growth in job level (from FG9 to FG11) comes seniority in all facets of the profession and additional duties and responsibilities.

What makes working at Advice Team Wealth special?

Central to your position is the quality of advice and the achievement of commercial objectives in a transactional model. In other words: in a maximum of two conversations, you get to know the client, gain his/her trust and provide broad financial advice with a focus on investments.

Perhaps the most important thing is to 'understand' the emotion of your customer when it comes to investing. Reality is changing at a rapid pace. More and more (potential) clients feel 'forced' to invest and to take risks with (part of) their assets. Especially since they increasingly have to do something themselves for later, savings rates are negative and pension provisions are under pressure. In view of the financial position and limited experience of the 'Guided' target group on which Advice team Wealth focuses (assets available for investment from €50,000), asset advice must be easily accessible. Convincing them of the need to invest and giving them confidence in their choices is an important aspect of advising this client segment.

What will you be doing as (Senior) Wealth Acquisition Advisor?

First and foremost, you will be a highly successful Wealth Advisor, primarily focused on advising new and existing ING clients. You live for the deal! With an annual inflow of new investment volume, a Wealth Advisor contributes to a growing and profitable proposition. For the Wealth Acquisition Advisor (FG 9) in the Advice team Wealth, the ambition is an annual inflow of Investments of € 8 million in 2022, for the Senior Advisor (FG 10) the ambition is an annual inflow of Investments of € 9.5 million.

Compared to the Advisor (FG 9), the Senior Advisor (FG 10) Wealth conducts financial calls with higher complexity, clients with an entrepreneurial perspective and a business nature (investing for Entrepreneur). You have experience with this client group, understand an entrepreneurial client and speak their language. You are able to spar with external advisors (tax advisors and accountants) when it comes to your client's issues.

What does this position specifically require from you?

In order to be able to advise clients across the board with a focus on investments, in addition to a minimum of a completed HBO education, you must have completed the MiFID Advisory and the Wft diplomas Basis, CK, Vermogen. You are able to advise and convince clients both via face-to-face and face-to-face meetings. Within the Global Job Architecture, the position of Senior Advisor Wealth falls under the Global Job Profile of "Retail Advice Expert II" within the Job Family Group "Client & Business Services" and the Job Family "Sales & Advisory". Broadly speaking, the competencies and capabilities described in the Global Job Catalogue apply.

You excel in "the Art of Advice".

The rhythm of "the Art of Advice" gives you structure and makes you successful in the transaction model. Colleagues recognize you as a driven professional who allows customer needs and agenda structure to be the efficient and effective basis of a working week. Output-oriented coaching and the application of quartile management gives your ambition direction.

What will your place be in the new organization?

As a (Senior) Advisor Wealth Acquisition (FG 9 or FG 10) you will report to the Rayon Lead advisory team Wealth. This position is specifically for the Rayon South East Netherlands and in mutual consultation it will be determined at which ING House or ING Advice Centre you will start working.

Wat doet een Adviseur Vermogen?

Een Adviseur Vermogen is een goed opgeleide professional met een hoge mate van vakbekwaamheid op inhoud, vaardigheden en competenties op het gebied van financieel advies. Dit advies betreft altijd de totale financiële positie van de klant, transactiegericht, met een primaire focus op vermogensvorming via beleggen. Dit vraagt een diepgaande kennis van, en affiniteit hiermee.

Je bent een op-en-top professional. Je staat op met het financiële nieuws en het dagbericht van het ING Investment Office en sluit af met de slotkoersen van de AEX. Vakmanschap is de basis van je adviesgesprekken. Je voert minimaal tien (eerste) adviesgesprekken per week; het merendeel hiervan wordt voor jou ingepland en (voor) gebeld. Daarnaast plan jij jouw gemiddeld twee vervolggesprekken per week zelf in. Hierdoor kan jij meer klanten helpen, werk je efficiënt en besteed jij maximaal aandacht aan jouw adviesgesprekken. Je hebt daarbij een voorkeur voor “Remote Advice” (via Beeldgesprek), maar voert net zo gemakkelijk en met dezelfde kwaliteit een face-to-face adviesgesprek op een ING Huis of Advieskantoor. Je werkt dan ook op een ING huis of Advieskantoor in één van de zes Rayons in combinatie met thuiswerken.

Je inspireert klanten t.b.v. digital empowerment en signaleert kansen voor commercie, x-buy (verzekeren) en leads aan andere adviesteams. Maximale impact voor klanten en ING vereist slim agendamanagement, het werken conform “de gouden regels” en het volledig doorgronden van de eigen advies funnel naast conversie optimalisatie en output denken. Met een groei in functieniveau (van FG9 tot en met FG11) komt senioriteit in alle facetten van het vak en extra taken en verantwoordelijkheden.

Wat maakt werken bij Adviesteam Vermogen bijzonder?

Centraal in jouw functie staan de kwaliteit van het advies en het realiseren van de commerciële doelstellingen in een transactiemodel. Oftewel: in maximaal twee gesprekken leer je de klant kennen, win je zijn/haar vertrouwen en geef je een breed financieel advies met een focus op beleggen.

Misschien wel het belangrijkste daarbij is het ‘begrijpen’ van de emotie van jouw klant als het gaat om beleggen. De realiteit verandert in een hoog tempo. Steeds meer (potentiële) klanten voelen zich ‘gedwongen’ te gaan beleggen en risico te nemen met (een deel) van hun vermogen. Zeker omdat zij steeds vaker zelf iets moeten doen voor later, spaarrente negatief is en pensioenvoorzieningen onder druk staan. Gezien de vermogenspositie en beperkte ervaring van de ‘Guided’ doelgroep waarop Adviesteam Vermogen zich richt (een belegbaar vermogen vanaf € 50.000) moet ‘t vermogensadvies laagdrempelig zijn. ‘Overtuigen’ van de noodzaak om te gaan beleggen en vertrouwen geven bij de keuzes daarbij is een belangrijk aspect in advisering aan dit klantsegment.

Wat ga je als (Senior) Adviseur Vermogen Acquisitie doen?

Allereerst en bovenal ben jij een zeer succesvolle Adviseur Vermogen voornamelijk gericht op het adviseren van nieuwe en bestaande ING klanten. Je leeft voor de deal! Met een jaarlijkse instroom aan nieuw beleggingsvolume draagt een Adviseur Vermogen bij aan een groeiende en winstgevende propositie. Voor de Adviseur Vermogen Acquisitie (FG 9) bij Adviesteam Vermogen geldt in 2022 een ambitie van € 8 miljoen instroom Beleggen per jaar, voor de Senior Adviseur (FG 10) geldt een ambitie van € 9,5 miljoen instroom beleggingsvolume per jaar.

In vergelijking met de Adviseur (FG 9) voert de Senior Adviseur (FG 10) Vermogen financiële gesprekken met een hogere complexiteit, klanten met een ondernemende invalshoek en een zakelijk karakter (beleggen voor DGA’s). Je hebt ervaring met deze klantgroep, snapt een ondernemende klant en spreekt zijn taal. Je bent in staat om te sparren met externe adviseurs (belastingadviseurs en accountants) als het gaat om de vraagstukken van jouw klant.

Wat vraagt deze functie concreet van je?

Om klanten in de volle breedte te kunnen adviseren met daarbij een focus op beleggen heb jij, naast minimaal een afgeronde HBO opleiding, MiFID Adviserend en de Wft diploma’s Basis, CK, Vermogen. Je bent in staat om klanten zowel via Beeldgesprek als face-to-face als te adviseren en te overtuigen. Binnen de Global Job Architecture valt de functie van Senior Adviseur Vermogen onder het Global Functieprofiel van “Retail Advice Expert II” binnen de Job Family Group “Client & Business Services” en de Job Family “Sales & Advisory”. Op hoofdlijnen zijn de competenties en capabilities zoals beschreven in de Global Job Catalogue van toepassing.

Je blinkt uit in “the Art of Advice”.

Het ritme van “the Art of Advice” geeft jou structuur en maakt je succesvol in het transactiemodel. Collega’s herkennen in jou een gedreven vakman die klantwens en agendastructuur de efficiënte en effectieve basis van een werkweek laat zijn. Output gerichte coaching en het toepassen van kwartielensturing geeft jouw ambitie richting.

Wat wordt jouw plek in de nieuwe organisatie?

Als (Senior) Adviseur Vermogen Acquisitie (FG 9 of FG 10) rapporteer je aan de Rayon Lead adviesteam Vermogen. Deze functie is specifiek voor het Rayon Zuid Oost Nederland in onderling overleg wordt bepaald op welk ING Huis of ING Advieskantoor jij aan de slag gaat.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Zaandam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures