Woordvoerder ING Nederland

Organisatie
ING
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant

Please note, this is a fluent Dutch speaking role. Non-native Dutch speaking candidates will be excluded

Spokesperson ING Netherlands

We are looking for an enthusiastic, energetic spokesperson who starts from the content and works towards concrete and tangible results. You are eager to learn, inquisitive and actively self-sufficient, you take initiative, you are not afraid to speak up (devil's advocate), you have a sense of humor, and you like to pick up the pace. At the same time, you value collaboration and the joint achievement of goals.

In summary, the spokesperson we are looking for is a professional who is responsible for active and reactive spokesmanship on various matters. You are responsible for actively positioning ING in the media and with stakeholders and thereby ensuring the visibility of the bank.

Working environment

In this role, you will be part of the Center of Expertise 'Communication & Brand Experience' (CoeCBE) that supports the organization in achieving its goals. The communication professionals in the CoeCBE are committed to making a positive impact on ING's reputation and brand preference. Central to this is that customers, media, and other stakeholders feel connected with ING: they know who we are, what we do and what we stand for. Media Relations & Stakeholder Management is a team of 6 enthusiastic and driven professionals.

What you will do:

Work (together) in multidisciplinary teams

 • You will work together with colleagues from other fields of expertise on integrated communication and take initiative in answering questions from within the organization
 • Where possible, you take on tasks/activities that contribute to the mission independently, even if these do not entirely fall within your area of expertise
 • You are a sparring partner for your colleagues in the Media Relations & Stakeholder Management team.

Independent use and development of expertise

 • You develop yourself, both personally and professionally, so you are known as the expert in the field of media relations and stakeholder management
 • You actively share relevant insights and developments within and outside your field of expertise.

Achieving the mission of the expertise team

 • As a team member, you will be jointly responsible for achieving the mission of the Media Relations & Stakeholder Management expertise team, namely, to safeguard and enhance ING's reputation in the Netherlands

Specific tasks and responsibilities

 • Promote ING's vision and various initiatives to relevant media and stakeholders
 • Daily spokesperson to media
 • Preparing, conducting, and evaluating interviews (including media training)
 • Drafting communication messages and storylines in collaboration with the organization
 • Discover opportunities and translating them into concrete media activities with the aim of creating visibility in the media and positive impact on ING's reputation
 • Advising on communication strategies, reputational risks, deployment, and performances in media, etc.
 • Drawing up crisis communication and PR plans, including their implementation and monitoring
 • Participation in interbank consultations with spokespersons NVB, BVN and other (major) banks
 • Initiating (virtual) events for media, external stakeholders, and opinion leaders.

What we ask for:

Specific knowledge and experience

 • Knowledge and affinity with journalism or spokesmanship in a complex, dynamic environment
 • Knowledge and affinity in the field of Public Relations, Issues Management, Crisis Communication and Reputation Management
 • Ability to maintain an extensive network of contacts with media representatives and other stakeholders
 • Knowledge and experience in to the use of social media channels

Behavior and competencies

 • You recognize yourself in the corresponding profile. The emphasis is also on:
 • You are eager to learn and focused on getting the best out of yourself and your team
 • You are inspiring, help others, have humor and show energy and passion
 • You behave with integrity and are organization-sensitive
 • You are analytical and have the ambition and capacity to learn new content quickly
 • You are flexible, can adapt quickly and are able to work in different teams
 • You are curious and looking for strategic renewals and innovations within your field of expertise/area of attention

What we offer:

 • A job in which you will work in the dynamic environment of news and current events, and in which you will have a major impact on the reputation of the biggest (and maybe greatest) bank of The Netherlands
 • A working week of 36-hours
 • A good salary matching your skills and experience
 • My Benefits Budget, which enables you to decide for yourself what to do with a part of your monthly salary.
 • Flexible working hours and the ability to work from home
 • travel allowance for home-work commute
 • Pension plan
 • Discount on various insurance policies, discount on contribution at more than 2000 sports centers

How to apply?

Are you enthusiastic? Please click the apply-button. You express your interest through a letter of application, in which you describe why you are the perfect match for this job. We are happy to receive your current resume.

More information?

For questions about the procedure, please contact Sander Dirks, recruiter, via sander.dirks@ing.com. Do you have any question about this job of ING-spokesperson, please contact Harold Reusken, Head of Media Relations & Stakeholder Management ING Nederland via +31 6 54984413 or harold.reusken@ing.com.

Nederlandse versie;

Woordvoerder ING Nederland

We zoeken een enthousiaste, energieke woordvoerder die denkt vanuit de inhoud en werkt aan concrete en tastbare resultaten. Je bent leergierig, onderzoekend en zelfredzaam, je neemt initiatief, je bent niet bang om weerwoord te geven (advocaat van de duivel), je hebt humor en houdt van tempo maken. Tegelijk hecht je waarde aan samenwerken en het gezamenlijk realiseren van doelstellingen.

Samengevat: de woordvoerder die we zoeken is een professional die de actieve en reactieve woordvoering op verschillende onderwerpen voor zijn of haar rekening neemt. Je bent verantwoordelijk voor het actief positioneren van ING in de media en bij stakeholders en daarmee voor zichtbaarheid van de bank.

Werkomgeving

In deze functie maak je deel uit van het Center of Expertise ‘Communicatie & Brand Experience’ (CoeCBE) dat de organisatie ondersteunt bij het realiseren van haar doelen. De communicatieprofessionals in het CoeCBE zetten zich in om een positieve impact te realiseren op de reputatie en merkvoorkeur van ING. Centraal daarbij staat dat klanten, media en andere stakeholders zich verbonden voelen met ING: ze weten wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Media Relations & Stakeholder Management is een team van 6 enthousiaste en gedreven professionals.

Dit ga je doen:

(Samen)werken in multidisciplinaire teams

 • Je werkt samen met collega’s uit andere expertisegebieden aan geïntegreerde communicatie en neemt initiatief in het oppakken van hulpvragen vanuit de organisatie
 • Je pakt waar mogelijk zelfstandig de taken/activiteiten op die bijdragen aan de missie. Ook wanneer deze niet helemaal binnen jouw expertisegebied vallen
 • Je bent een sparringpartner voor je collega’s in het team Media Relations & Stakeholder Management

Zelfstandig inzetten en ontwikkelen van expertise

 • Je ontwikkelt jezelf, zowel persoonlijk als professioneel, zodat je gezien wordt als de expert op het vakgebied van woordvoering en stakeholdermanagement
 • Je bent actief in het delen van relevante inzichten en ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied

Behalen van de missie van het expertise team

 • Je bent als teamlid medeverantwoordelijk voor het behalen van de missie van het expertise team Media Relations & Stakeholder Management, namelijk het bewaken en versterken van de reputatie van ING in Nederland

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Onder de aandacht brengen van visie en verschillende initiatieven van ING bij relevante media en stakeholders
 • Dagelijkse woordvoering naar media
 • Voorbereiden, begeleiden en evalueren van interviews (inclusief mediatraining)
 • Opstellen van communicatieboodschappen en verhaallijnen i.s.m. de organisatie
 • Signaleren van kansen en deze vertalen naar concrete media-activiteiten met als doel creëren van zichtbaarheid in de media en positieve impact op de reputatie van ING
 • Adviseren op communicatiestrategieën, reputatierisico’s, inzet en optredens in media etc.
 • Opstellen van crisiscommunicatie- en PR-plannen, inclusief de implementatie en monitoring
 • Deelname aan interbancaire overleggen met woordvoerders NVB, BVN en andere (groot)banken
 • Initiëren van (virtuele) events voor media, externe stakeholders en opinieleiders

Dit vragen we van je:

Specifieke kennis en ervaring

 • Kennis en/of affiniteit met de journalistiek of met woordvoering in een complexe, dynamische omgeving
 • Kennis en affiniteit op het gebied van Public Relations, Issuesmanagement, Crisiscommunicatie en Reputatiemanagement
 • In staat zijn een uitgebreid netwerk van contacten met media en overige stakeholders te onderhouden
 • Kennis en ervaring op de inzet van sociale mediakanalen

Gedrag en competenties

Je herkent jezelf in bijbehorend profiel. Daarbij liggen de accenten ook op:

 • Je bent leergierig en gericht om het beste uit jezelf en je team te halen
 • Je bent inspirerend, helpt anderen, hebt humor en toont energie en passie
 • Je bent integer en organisatiesensitief
 • Je bent analytisch en hebt de ambitie en capaciteit om snel nieuwe inhoud te leren
 • Je bent flexibel, kunt snel schakelen en in staat om in verschillende teamsamenstellingen te werken
 • Je bent nieuwsgierig en op zoek naar strategische vernieuwingen en innovaties binnen je vak-/aandachtsgebied

Wat bieden wij jou?

 • Een baan waarin je werkt in de dynamiek van actualiteit en waarin je impact hebt op de reputatie van de grootste bank van Nederland
 • Een 36-urige werkweek
 • Een goed salaris passend bij jouw kwaliteiten en ervaring
 • Een Keuze Budget om zelf te beslissen over een deel van je arbeidsvoorwaarden
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken
 • Reiskostenvergoeding voor je woon-werk verkeer
 • Pensioenregeling
 • Korting op diverse verzekeringen, korting op contributie bij meer dan 2000 sportcentra

Hoe kun je solliciteren?

Ben je enthousiast? Klik dan op solliciteren. Je kunt je interesse kenbaar maken via een sollicitatiebrief waarin je motiveert waarom jij bij uitstek geschikt bent voor deze functie. We ontvangen daarnaast graag ook je actuele CV.

Meer informatie?

Heb je vragen over het sollicitatieproces, neem dan contact op met Sander Dirks, recruiter, via sander.dirks@ing.com . Heb je nog vragen over de functie van Woordvoerder, neem dan contact op met Harold Reusken, Head of Media Relations & Stakeholder Management ING Nederland via +31 6 54984413 of harold.reusken@ing. com.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures