Mortgage Acquisition Adviser

Organisatie
ING
Locatie
Bunnik
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant

Mortgage Acquisition Advisor

Do you give our customers the best fitting and unique mortgage advice?

As a Mortgage Advisor, you will work in a mortgage advisory team at one of our ING Hubs in the country. From there you will help customers to achieve their housing goals.

As a Mortgage Acquisition Advisor, you help private or business customers, new or existing customers to obtain a new mortgage to buy their dream home or to realise a renovation.

In this position, you serve our customers exclusively through a video meeting. You will look beyond the mortgage alone. For many customers, buying a home and the associated choice of mortgage is the most important financial decision in their lives, with long-term consequences. Together with the client, you will therefore map out their entire personal financial situation and, based on this, provide the most appropriate and unique advice. This requires a great deal of empathy and not infrequently also persuasiveness on your part. You really have to be able to make a sincere emotional connection with customers, by listening well and asking the right questions. In your advice, financial fitness and making life easier for the customer are always central. This sometimes means that you have to convince the customer that a certain housing wish is not in his or her interest. For example, because the housing wish simply does not fit in with the customer's income, wallet or lifestyle. To name but one.

In addition, you are excellent at gauging and activating the latent needs of customers in the broadest sense. And if you notice that customers have a broader need, you yourself or together with the colleagues in your team make sure that this is met as well as possible. For the customer, it is nice to have one point of contact, so you help him or her with as few handovers as possible.

After the advice, you arrange everything from A to Z. In the customer journey, which runs from the first contact to the completion of the mortgage, you fulfil the agreements and promises and you assist the customer throughout the process. You work continuously to further improve the relationship with the customer and you do everything in your power to exceed the customer's expectations. You will continue to think along with customers in all aspects, such as in insuring home-related risks or in the practical use of the mobile banking possibilities offered by ING.

Curious about how the Mortgage Advisor at ING works in practice?

 • See here [link to: https: //www.youtube.com/watch?v=eu2PoIUNvqo] how a consultation goes.
 • Or watch here [link to: https: //www.youtube.com/watch?v=d62JyRnXphI] our entertaining commercial 'Mortgage of the Future'.

15 colleagues working with you in a multidisciplinary team

10 customers spoken to per week

200 colleagues give advice on living at ING

550,000 Dutch have a mortgage with ING

Development and progression

At ING we realise that in order to achieve qualitative growth we must always have the best people in the right jobs. That is why we invest in your personal growth and development. But we also expect you to take the initiative yourself and to always keep up to date with the latest developments in your field and continue to improve yourself.

Interesting employment package

In this full-time position, as Advisor Living, you are not only entitled to an excellent basic salary (depending on your work experience) and 27 days of holiday, but also to a 13th month.

We are looking for: advisors who always go for the best advice for customers

You are an entrepreneurial professional who naturally empathises with clients and wants to help them in the best possible way to make the most important financial decision in their lives. You are helpful, you are subservient and hospitality is an important core quality for you. You can advise people well, both in a personal conversation and through various channels, and you are convincing in your actions. In your work, you function excellently independently, but you are also a real team player who likes to realise ambitions together with colleagues. Furthermore, you have the desire to continue to develop yourself and you are an ambassador for ING in the broadest sense.

Are you already convinced that the position Advisor Living is right up your street? Then check whether you also have what it takes below and apply now!

 • You have an HBO or WO degree.
 • You have at least 5 years of commercial work experience in (financial) advice.
 • You are in possession of the relevant WFT diplomas.
 • Possession of the Certified Financial Advisor diploma is an advantage.
 • You have an excellent command of the Dutch language, both verbally and in writing.
 • You have experience in conducting image interviews.

Furthermore, you endorse ING's values, are willing to behave in accordance with these values in your work and are willing to take the banker's oath, as are all ING employees.

For more information on this, see http://www.ing.jobs/Nederland/Over-ING/Ook-dit-is-ING/ING-Waarden.htm

Want to know more or apply?

Do you recognise yourself in this profile? Then apply now via the application button and become a Mortgage Advisor at ING.

We would like to meet you!

Adviseur Wonen │Acquisitie│ Beeldgesprek │Voltijd │Landelijk

Geef jij onze klanten het best passende en unieke hypotheekadvies?

Als Adviseur Wonen werk je in een hypoheek adviesteam op één van onze ING Hubs in het land. Van daaruit help je klanten bij het realiseren van hun woonwens.

Als Adviseur Wonen Acquisitie help je particuliere of zakelijke klanten, nieuwe of bestaande klanten aan een nieuwe hypotheek om hun droomwoning te kunnen kopen of om een verbouwing te realiseren.

In deze functie bedien je onze klanten uitsluitend via een beeldgesprek. Daarin kijk je verder dan alleen de hypotheek. Voor veel klanten is het kopen van een huis en de daarbij behorende keuze voor een hypotheek de belangrijkste financiële beslissing in hun leven, met langlopende consequenties. Jij brengt dan ook samen met de klant de volledige persoonlijke financiële situatie in kaart en daarop gebaseerd geef je het best passende en unieke advies. Dat vraagt veel inlevingsvermogen en niet zelden ook overtuigingskracht van je. Je moet echt in staat zijn oprechte emotionele verbinding met klanten te maken, door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. In je advies staan altijd de financiële fitheid en het ontzorgen van de klant centraal. Dat betekent soms dat je de klant ervan moet overtuigen, dat een bepaalde woonwens niet in zijn of haar belang is. Bijvoorbeeld omdat de woonwens simpelweg niet aansluit bij de inkomsten, portemonnee of bij de levensstijl van de klant. Om maar eens iets te noemen.

Daarbij kun je ook nog eens uitstekend de latente behoefte van klanten in de breedste zin peilen en activeren. En als je bij klanten signaleert dat zij een bredere behoefte hebben, zorg je zelf of samen met de collega’s in je team dat daar zo goed mogelijk op ingespeeld wordt. Voor de klant is het daarbij prettig om één aanspreekpunt te hebben, dus je helpt hem of haar met zo min mogelijk overdrachtsmomenten.

Na het advies regel je alles van A tot en met Z. In de klantreis, die loopt van het eerste contact tot en met het passeren van de hypotheek, kom je de afspraken en beloftes na en je staat de klant bij in het hele proces. Je werkt continu aan het verder verbeteren van de relatie met de klant en je zet alles op alles om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Je blijft in alle opzichten met klanten meedenken, zoals bij het verzekeren van woongerelateerde risico’s of in het praktische gebruik van de mogelijkheden voor mobiel bankieren die ING biedt.

Benieuwd hoe de Adviseur Wonen bij ING in de praktijk werkt?

 • Kijk hier [link naar: https://www.youtube.com/watch?v=eu2PoIUNvqo ] hoe een adviesgesprek gaat.
 • Of bekijk hier [link naar: https://www.youtube.com/watch?v=d62JyRnXphI ] onze leuke commercial ‘Hypotheek van de toekomst’.

15 collega’s werken samen met jou in een multidisciplinair team

10 klanten spreek je per week

200 collega’s geven woonadvies bij ING

550.000 Nederlanders hebben een hypotheek bij ING

Ontwikkeling en doorgroei

Binnen ING realiseren we ons dat we voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf blijft verbeteren.

Interessant arbeidsvoorwaardenpakket

In deze fulltime functie heb je als Adviseur Wonen niet alleen recht op een uitstekend basissalaris (afhankelijk van jouw werkervaring) en 27 vakantiedagen, maar heb je ook een 13e maand.

Wij zoeken: ondernemende en empathische Adviseurs Wonen die altijd gaan voor het beste advies aan klanten

Je bent een ondernemende professional, die zich van nature inleeft in klanten en hen op de allerbeste manier wil helpen bij het nemen van de belangrijkste financiële beslissing in hun leven. Je bent behulpzaam, je stelt je dienstbaar op en hospitality is een belangrijke kernkwaliteit van je. Daarbij kun je mensen zowel in een persoonlijk gesprek als via verschillende kanalen goed adviseren en je bent overtuigend in je optreden. In je werk functioneer je uitstekend zelfstandig, maar je bent ook een echt teamspeler die graag samen met collega’s ambities waarmaakt. Bovendien wil je jezelf doorlopend blijven ontwikkelen en je bent in de breedste zin een ambassadeur van ING.

Ben je er al van overtuigd dat de functie Adviseur Wonen je op het lijf geschreven is? Kijk dan nog even of je ook het onderstaande in je bagage hebt en solliciteer nu!

 • Je hebt een HBO- of WO-diploma.
 • Je hebt minimaal 5 jaar commerciële werkervaring in (financieel) advies.
 • Je bent in het bezit van de relevante WFT-diploma’s.
 • Het bezit van het diploma Erkend Financieel Adviseur is een pré.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, in woord en in geschrift.
 • Je hebt bij ervaring met beeldgesprekken voeren.

Verder onderschrijf je de waarden van ING, vind je het vanzelfsprekend je in je werk ook naar deze waarden te gedragen en ben je net als alle ING medewerkers bereid de bankierseed af te leggen. Zie voor meer informatie hierover http://www.ing.jobs/Nederland/Over-ING/Ook-dit-is-ING/ING-Waarden.htm

Meer weten of solliciteren?

Herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan nu en word Adviseur Wonen bij ING!Heb je nog vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Emiel Duyzer, Team Lead Adviesteam Wonen, via emiel.duyzer@ing.com of via +31 683649524.

Wij maken graag kennis met je!

Ben jij al zeker van je keuze en wil jij aan de slag als Adviseur Wonen Acquisitie? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Bunnik

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures