KYC Analist Warrants – Financial Crime Compliance Team Warrants

Organisatie
ING
Locatie
Leeuwarden
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

Please find the Dutch vacancy text below.For this position we are looking for a fluent Dutch speaker.

The Warrants Team DBNL is looking for an energetic, solution-oriented KYC Analyst with a hands-on mentality. The Warrants teams DBNL plays a crucial role in the implementation of the FEC/CDD policy within ING DBNL. FEC/CDD stands for Financial Economic Crime/Customer Due Diligence (‘Know your Customer’) and aims to prevent financial-economic crime from entering the financial system and thereby affecting the integrity of and trust in the financial system.

The Warrants team DBNL, together with other teams, has the responsibility to conduct several CDD processes in order to minimize the risk of ING becoming involved in money laundering, terrorist financing or other reputational risks. In addition, FATCA and CRS (new fiscal legislation) and ESR (Enterprise Social Responsibility) tasks are also carried out.


Your working environment

ING is an organization made up of several Tribes and Centers of Expertise and works fully in accordance with Agile thought. We do this because we believe that we can further improve the service to our customers. The agile way of working encourages teams to get the best out of themselves every day. Working in self-driving teams means there is a lot of room for personal responsibility, entrepreneurship and giving positive and constructive feedback

The Warrants Team

As an analyst of the Warrants team you are part of the Circle Warrants DBNL and work in the Tribe Compliance. The Warrants Team is part of 2LOD of the Three Lines of Defense model. The Circle Warrants consists of 34 members and is responsible for FEC risk investigations following extradition orders received from various (investigative) authorities.

What are you going to do?

As an analyst within the Circle Warrants, you are investigating FEC through various signals, including money laundering and/or terrorist financing investigations. Throughout investigations, you continuously assess the risks and take appropriate measures necessary to mitigate any risks to the bank and customer. If necessary, coordination with Money Laundering Reporting Office (MLRO) and Legal Affairs (JZ) is sought. Communication with the customer should preferably be in writing. If necessary, a telephone or personal call will be made with (the relationship manager and) the customer.

You also have the following tasks:

 • Investigation resulting in a robust research report concluding on the risk rating of the customer and continuing/not continuing the relationship;
 • Reporting unusual transactions;
 • Preparation of custom letters in the context of the investigation;
 • Prepare files for the Ad Hoc/Grand Circ, including: decisions are made on whether or not to continue the customer relationship;
 • Writing responses to objections.

What can you do?

 • HBO/WO working and thinking level;
 • Preferably 1 year of work experience at the KYC center;
 • Analytical thinking;
 • Research capacity/problem-solving capacity;
 • Works accurately/have attention to detail;
 • Proactive attitude is challenging, translating knowledge into research, policy and process approaches and proposing improvements;
 • Teamplayer and likes to work together;
 • Good communication and writing skills, is not afraid to share his/her opinion and seeks the connection in communication within the team;
 • Customer orientation;
 • (Positive) critical attitude.

What do we offer you?

 • An inspiring working environment;
 • A 36- or 40-hour week with the Leeuwarden location with flexible working hours and home working;
 • Space for and stimulation of personal challenges and development;
 • An excellent salary (depending on experience), individual choice budget, 8% holiday pay and 24 holidays;
 • A Mobility Card.

Please find the Dutch vacancy text below.For this position we are looking for a fluent Dutch speaker.

Wie zoeken wij?
Het Warrants Team DBNL is op zoek naar een energieke, oplossingsgerichte KYC Analist met een hands-on mentaliteit. Het Warrants teams DBNL vervult een cruciale rol in de uitvoering van het FEC/CDD-beleid binnen ING DBNL. FEC/CDD staat voor Financial Economic Crime/Customer Due Diligence (‘Ken je Klant’) en heeft tot doel te voorkomen dat financieel-economische criminaliteit het financiële systeem binnendringt en zodoende de integriteit van en het vertrouwen in het financiële systeem geschaad wordt.

Het Warrants team DBNL heeft samen met andere teams de verantwoordelijkheid om verschillende CDD-processen uit te voeren met als doel het risico dat ING betrokken raakt bij witwassen, terroristenfinanciering of andere reputatierisico’s te minimaliseren. Daarnaast worden ook de taken op het gebeid van FATCA en CRS (nieuwe fiscale wetgeving) alsmede ESR (Enterprise Social Responsibility) uitgevoerd.


Jouw werkomgeving
ING is een organisatie opgebouwd uit verschillende Tribes en Centers of Expertise en werkt volledig conform het Agile gedachtegoed. Dit doen we, omdat we geloven daarmee de dienstverlening aan onze klanten verder te kunnen verbeteren. Door de agile manier van werken worden teams gestimuleerd om iedere dag het beste uit zichzelf te halen. Het werken in zelfsturende teams betekent dat er veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, ondernemerschap en het geven van positieve en constructieve feedback

Het Warrants Team
Als analist van het Warrants team ben je onderdeel van de Circle Warrants DBNL en werk je in de Tribe Compliance. Het Warrants Team is onderdeel van 2LOD van het ‘Three Lines of Defense’-model. De Circle Warrants bestaat uit 34 members en is naar aanleiding van ontvangen uitleveringsbevelen van diverse (opsporings-)instanties verantwoordelijk voor onderzoeken naar FEC-risico’s.

Wat ga je doen?
Als analist binnen de Circle Warrants doe je aan de hand van verschillende signalen onderzoek naar FEC waaronder onderzoeken naar witwassen en/of terrorismefinanciering. Gedurende onderzoeken beoordeel je doorlopend de risico’s en tref je adequate maatregelen die nodig zijn om eventuele risico’s voor de bank en klant te mitigeren. Indien nodig wordt afstemming gezocht met Money Laundering Reporting Office (MLRO) en Juridische Zaken (JZ). Communicatie met de klant loopt bij voorkeur schriftelijk. Indien noodzakelijk vindt een telefonisch of persoonlijk gesprek plaats met (de relatiemanager en) de klant.

Verder heb je de volgende taken:

 • Doen van onderzoek met als resultaat een gedegen onderzoeksverslag met conclusie over de risicoclassificatie van de klant en het wel/niet voortzetten van de relatie;
 • Doen van meldingen ongebruikelijke transacties;
 • Opstellen van maatwerkbrieven in het kader van het onderzoek;
 • Dossiers voorbereiden ten behoeve van het Ad hoc/Groot Circ waarin o.a. besluiten worden genomen over het wel/niet voortzetten van de klantrelatie;
 • Schrijven van reacties op bezwaarschriften.

Wat kun je?

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur 1 jaar werkervaring binnen het KYC center;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Onderzoeksvermogen/probleemoplossend vermogen;
 • Werkt nauwkeurig/hebt oog voor detail;
 • Proactieve werkhouding zoekt uitdaging, vertaalt kennis door naar aanpak onderzoek, beleid en processen en komt met verbetervoorstellen;
 • Teamplayer en werkt graag samen;
 • Goede communicatieve en schrijfvaardigheden, is niet bang zijn/haar mening te delen en zoekt de verbinding in communicatie binnen het team;
 • Klantgerichtheid;
 • (Positief) kritische houding.

Wat bieden wij jou?

 • Een inspirerende werkomgeving;
 • Een 36 of 40-urige werkweek met standplaats Leeuwarden met flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken;
 • Ruimte voor en stimulatie van persoonlijke uitdagingen en ontwikkeling;
 • Een uitstekend salaris (afhankelijk van ervaring), individueel keuzebudget, 8% vakantiegeld en 24 vakantiedagen;
 • Een Mobility Card.

Vragen?
Herken jij je in dit profiel en wil je solliciteren, of heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met Jan-Theo Nijboer, Circle Lead Warrants Team, tel. 06 21 62 75 61.

Ben jij al zeker van je keuze en wil jij aan de slag bij team Warrants? Solliciteer dan voor 5 oktober via onderstaande sollicitatiebutton. Wij maken graag kennis met je!

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Leeuwarden

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures