Continuity specialist

Organisatie
Locatie
Utrecht (hybride)
Opleidingsniveau
HBO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant
Zo ziet jouw baan eruit

VAN BELOFTE NAAR IMPACT: SNELLER, DIGITALER, WENDBAARDER

De Volksbank zet in op groei door de klantrelatie verder te versterken en de maatschappelijke impact van wat de bank doet te vergroten. Binnen de Volksbank is één uniforme agile werkwijze geïntroduceerd met zelfstandige, integraal verantwoordelijke (klant)teams. Met deze agile organisatiestructuur en werkwijze is de bank in staat om klantgerichter, efficiënter en effectiever te werken. Lees meer over de strategie: strategie 2021-2025: van belofte naar impact.

ORGANISATIE

Bij de Volksbank wordt Agile als meer dan alleen een werkwijze gezien, het is een andere manier van denken. Sterker nog, de hele organisatie is Agile ingericht en bestaat enerzijds uit een aantal domeinen (‘Hubs’) en anderzijds uit diverse Expertise Centers (EC’s). Binnen de Hubs wordt gewerkt aan het ‘wat’, waarbij integrale klantreisteams en serviceteams zorgen voor tevreden klanten met een groeiend producten- en serviceaanbod. Bij de Expertise Centers wordt gewerkt aan het ‘hoe’ en zijn ze verantwoordelijk voor kaders en de standaarden. Ook zorgen de EC’s ervoor dat er voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn voor de Hubs. Met als doel: een wendbaardere organisatie die nog meer impact maakt voor de klanten van de Volksbank!

De Hubs bestaan uit multidisciplinaire teams die ingedeeld zijn naar:

· Diensten (’Klantservice Hubs’), zoals bankieren, wonen, ondernemen;

· Merken (‘Klantrelatie Hubs’), zoals ASN Bank, SNS, RegioBank;

· Ondersteuning (‘Enabling Hubs’), zoals de Platform Hub die verantwoordelijk is voor de generieke IT-infrastructuur dienstverlening.

Het Expertise Center Tech (EC Tech) is met bijna 800 specialisten een autoriteit op de expertisegebieden tech, architectuur, IT processen, security & continuity. De specialisten formuleren beleid, kaders en standaarden (way of working) en hebben een heldere toekomstvisie op de ontwikkeling van deze expertisegebieden binnen de Volksbank. EC Tech is verantwoordelijk voor het hoe (kaders en richtlijnen), de capaciteit (resources & tooling) en de vak ontwikkeling via gildes. EC Tech bestaat uit een leadership team, 24 clusters met tech medewerkers en drie kernteams: Architectuur, IT Processen en Security & Continuity. Zie de uitleg van Michel Ruijterman over: Transformatie van de IT-organisatie.

FUNCTIE

Als Continuity Specialist werk je in het kernteam Security en Continuity (S&C), rapporteer je aan de (adjunct) Chief Information Security Officer (CISO) van de Volksbank en ben je in staat actief vorm en richting te geven aan de continuity van de Volksbank. Het kernteam S&C bepaalt uitvoerbaar beleid, kaders en standaarden voor Security & Continuity en monitort de aantoonbare toepassing hiervan. Belangrijk daarbij is dat beleid voorschrijvend en fit-for-purpose is en dat deze begrijpelijk is en gedragen wordt. Hierdoor ontstaat een betere veiligheid en continuïteit die in onze genen zit. Daarnaast zorgen we voor actuele stuurinformatie die bruikbaar is voor iedereen. Jij creëert waarde voor klanten. Dit doe je door bij te dragen aan het realiseren van strategie en doelstellingen van de Volksbank, EC Tech en het kernteam S&C.

Waarde die je toevoegt:

 • Je ontwikkelt en waarborgt samen met je team het beleid, kaders en standaarden met betrekking tot jouw expertise en informeert, ondersteunt en motiveert Hubs, teams en medewerkers om dit toe te passen.
 • Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Hubs, teams, medewerkers en leveranciers over continuity en ondersteunt medewerkers bij de toepassing. Je monitort de opvolging van adviezen en zorgt indien nodig voor escalatie.
 • Je draagt zorg voor de implementatie van wet- en regelgeving binnen de Volksbank en evalueert continu de naleving hiervan en stuurt bij waar nodig.
 • Je houdt je kennis over je eigen vakgebied en kennis over interne en externe ontwikkelingen up to date en informeert en adviseert Hubs, teams en medewerkers hierover met als doel awareness te creëren en om te zorgen dat je eigen kennisniveau, dat van je team en de organisatie op het vereiste peil is en toegepast kan worden op de dagelijkse werkzaamheden.
 • Je voert testen, risicoanalyses en audits vanuit je eigen expertise uit, rapporteert hierover en acteert proactief op risico’ s en verbetermogelijkheden.
 • Je zorgt voor continu verbeteren. Je signaleert knelpunten en verbeteringen in het beleid, de kaders en standaarden. Je adviseert en implementeert samen met je team hiervoor verbetervoorstellen.

Expertise:

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheersen van (IT) risico’s door het (laten) treffen van maatregelen om de continuïteit van de informatievoorziening en kritische bedrijfsprocessen van de Volksbank te waarborgen.
 • Je geeft continuity advies, verbetert en stimuleert continuity bewustzijn bij medewerkers en je bedenkt maatregelen en realiseert oplossingen voor het beheersen van continuity risico’s.
 • Je maakt en onderhoudt continuity awareness materialen.
 • Je voert tests en analyses uit ten behoeve van crisismanagement, analyseert de bevindingen en verbetermogelijkheden en stelt daaruit voortvloeiende plannen en scenario’s op ten behoeve van het mitigeren van risico’s
 • Je beantwoordt vragen uit de organisatie op het gebied van continuity en handelt hieraan gerelateerde verzoeken en meldingen af.

Wat jou succesvol maakt in je functie:

 • Je zoekt problemen tot op de bodem uit en vindt de oorzaak door gerichte vragen te stellen en meerdere bronnen te raadplegen. Je herkent belangrijke informatie, trends en verbanden en handelt hiernaar.
 • Je bent proactief. Je stelt zelf prioriteiten, pakt actief nieuwe taken op en lost problemen ook zelf op. Je ziet mogelijkheden voor verbetering in werkprocessen en organisatie en je doet hiertoe voorstellen.
 • Je weet je aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden of mensen en staat open voor nieuwe informatie en standpunten en stelt het plan en doel bij indien nodig.
 • Je neemt realistische beslissingen en baseert je keuzes op verzamelde informatie en op het tegen elkaar afwegen van verschillende belangen.
 • Je weet impact te maken op anderen en hen te overtuigen door jouw standpunten en argumenten goed onderbouwd te presenteren. Je speelt effectief in op tegenargumenten of weerstand.

Verder heb je:

 • Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Ruime kennis en ervaring op het Continuity expertisegebied, waaronder: Business Continuity Management (business impact analysis, business continuity planning), IT Continuity Management en Crisis Management (response, recovery/resolution plans, testing of plans & crisis communications);
 • Ervaring op dit expertisegebied bij voorkeur bij een financiële instelling of een andere complexe onder toezicht staande organisatie;
 • Ruime ervaring in het beheren van relaties met interne en externe stakeholders op verschillende niveaus;
 • Relevante certificeringen op het continuity vakgebied (bv. BCI);
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving en je bent op de hoogte van relevante best practices in de financiële sector;
 • Ruime ervaring met agile werken;
 • Ervaring in het vernieuwen en verder ontwikkelen van een afdeling in een veranderende omgeving.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:·

 • Klantgericht: je weet als geen ander de klanten het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Je bouwt een goede band op door afspraken na te komen, je oprecht te interesseren en nét dat beetje verder te gaan.
 • Resultaatgericht samenwerken: jij snapt dat je samen verder komt als iedereen zijn steentje bijdraagt; aan onze bank én aan de maatschappij. Je bent daadkrachtig, werkt met focus en maakt dingen af.
 • Continu verbeteren en vernieuwen: door jouw nieuwsgierigheid kom je steeds weer met creatieve oplossingen, waarbij jij data en digitale mogelijkheden slim weet te benutten. Zo blijf je leren, worden de resultaten van het team beter en groeit de organisatie.

Agile denken en doen bij de Volksbank
Onze héle organisatie is agile ingericht. Dit betekent dat de klant centraal staat bij alles wat we doen. In zelfstandige, multidisciplinaire klantreisteams maken we de reis die klanten afleggen binnen onze kanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de agile klantreisteams en leidinggevenden staan in dienst van deze teams. Als collega’s werken we resultaatgericht samen en we willen blijven leren en verbeteren. Voor de klant én onszelf. Samen maken we onze organisatie wendbaarder en gaan we nog meer impact maken voor onze klanten en op de maatschappij.

Meer weten over agile werken bij de Volksbank? Check onze Agile & Jij-pagina.

Word jij onze nieuwe collega?
Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Nancy van de Wiel, corporate recruiter, via nancy.vandewiel@devolksbank.nl.

Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Vacature informatie

Organisatie: de Volksbank

Locatie: Utrecht (hybride)

Opleidingsniveau: HBO

Meer vacatures