Financieringsspecialist(e) bij ING Grootzakelijk Public & Healthcare

Organisatie
ING
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant

Financieringsspecialist(e) bij ING Grootzakelijk Public & Healthcare (fulltime/parttime)

Jouw rol en werkomgeving

ING Grootzakelijk Public & Healthcare werkt in een landelijk opererend team voor mooie klanten in de sectoren Cure, Care en Public. Allemaal klanten met een complexe productbehoefte. Werken binnen ING Grootzakelijk betekent werken in een cultuur waarin het nemen van eindverantwoordelijkheid, het samenwerken in multidisciplinaire teams, vertrouwen op je collega’s en teambelang boven eigenbelang centraal staan. Met elkaar leveren we op deze manier de allerbeste dienstverlening aan grootzakelijke klanten, waarbij het doel steeds is de verwachtingen van deze klanten in positieve zin te overtreffen.

Als financieringsspecialist(e) ben je de commercieel en deskundig specialist binnen je Client Service Team op het gebied van zakelijke kredietverlening en adviseur voor grootzakelijke klanten met veelal complexe financieringsvraagstukken, waaronder ook financieringsstructuren in een clubdeal en met LMA-documentatie. Verbinding maken, afstemmen en klantbenadering met een commerciële inslag: zo zien we je graag.

De uitvalsbasis van deze functie is Amsterdam, echter momenteel is binnen de bank thuiswerken de norm. Ook in de toekomst zal je een deel van je werk vanuit huis blijven doen. Je klanten zitten verspreid over Nederland en het is belangrijk dat je (digitaal) zichtbaar en benaderbaar bent voor klanten en collega’s. Dat je je actief betrokken voelt bij klanten en dat je – als de situatie dat toelaat - regelmatig bij ze langsgaat.

In het Client Service Team werken ongeveer 10 collega’s uit verschillende disciplines met wie je samen de verantwoordelijkheid neemt om klantverwachtingen te overtreffen. Met jou erbij maakt dit team zich sterk om met een persoonlijke, eerlijke en open benadering in te spelen op de klantwensen en zo onze klanten optimaal te begeleiden.

Jouw verantwoordelijkheden

Vakinhoudelijk en in analytisch opzicht ben je een echte autoriteit op het gebied van zakelijke kredietverlening. Je bent dan ook als geen ander in staat om complexe financieringsvraagstukken te vertalen naar het beste concrete advies voor klanten. Maar je beschikt ook over de persoonlijkheid en (commerciële) vaardigheden om op verschillende niveaus direct met klanten en prospects te schakelen, de behoefte van klanten goed in te schatten en daarop vanuit je expertise optimaal in te spelen.


Jouw talent
Een collega met het talent om ons verder te brengen. Met jouw enthousiasme maak jij het verschil, zodat we altijd vooroplopen. Jij komt met frisse ideeën als antwoord op de uitdagingen die we binnen ING tegenkomen. Dat is waar een complexe en snel veranderende omgeving om vraagt. Laat jezelf gelden en verras ons met jouw creativiteit, in alle opzichten. Wij rekenen op je.

Ook breng je voor de rol van financieringsspecialist(e) mee:

 • een academisch diploma.
 • minimaal 3 - 5 jaar ervaring met complexe financieringsvraagstukken en zakelijke kredieten. Bijvoorbeeld als financieringsspecialist.
 • ervaring met het structureren van financiering en het schrijven van kredietvoorstellen.

Gewenst (pré):

Het is uiteraard handig als je ervaring hebt met de sectoren die binnen ING Grootzakelijk bediend worden en als je kennis hebt van (commerciële) ontwikkelingen binnen de Nederlandse bancaire markt. Echter, als jij in staat bent om je zaken snel eigen te maken, zorgen wij ervoor dat je tijdens het inwerken door je collega's wordt meegenomen in de actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen binnen de relevante sectoren en de structuur en organisatie ervan.

Jouw beloning
Een baan vanaf 32 tot 40 uur en een uniek aanbod dat past in de tijd van nu. We houden rekening met jouw thuissituatie én je ambities en helpen je om werk en privé op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door onze bijzondere verlofregelingen. Ontdek zelf hoe wij dat doen en bekijk onze arbeidsvoorwaarden .

Om je een idee te geven, vertellen we je hier alvast wat de voordelen van het werken bij ING Grootzakelijk zijn:

 • een salaris afgestemd op jouw kwaliteiten en ervaring.
 • een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.
 • 24 vakantiedagen bij een 36-urige werkweek. Werk je 40 uur per week, dan krijg je 27 vakantiedagen.
 • flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
 • een dertiende maand.
 • pensioensopbouw.
 • een Bijdrage Individueel Sparen (BIS), 3,5% van je brutojaarsalaris.
 • 8% vakantiegeld.
 • persoonlijke groei en uitdagend werk met oneindig veel mogelijkheden om je ambities waar te maken.
 • een informele werkomgeving met innovatieve collega’s die streven naar het allerbeste.
 • een vooruitstrevende manier van werken volgens de Agile-methode, zodat nieuwe ideeën tot leven komen.

Wij geven bankieren een andere betekenis. Jij ook?
Het is een interessante tijd om voor ING te werken. Meer en meer zetten we onze klanten op een centralere plek binnen de organisatie. Dat doen we niet zomaar. Ondersteund door de technologische ontwikkelingen om ons heen, toegepast door slimme en toegewijde mensen, slagen we in die missie. Onze klanten merken dat. Steeds een stap vooruitdenken, zodat we ze steeds beter helpen in hun zakelijke en privéleven. Dat maakt ons trots. En jou waarschijnlijk ook.

Jouw sollicitatie?
Die zien we natuurlijk graag. Wie ben jij? Welke ambities wil je waar maken? Laat het ons weten door te reageren via de sollicitatieknop. Wil je voorafgaand aan je sollicitatie informeel bespreken of het iets voor je is? Yvette Boellaard (Team Lead Lending via yvette.boellaard@ing.com of 06 836 44 253) staat open voor een (digitale) kop koffie. Herken jij je in dit profiel, dan maken we graag kennis met je.

Na jouw sollicitatie ontvang je snel bericht. Misschien is dat bericht wel een uitnodiging voor een gesprek dat we plannen op een moment dat het jou uitkomt. Er vinden 2 gesprekken plaats, zodat we elkaar goed kunnen leren kennen. Wij jou als onze mogelijke nieuwe collega en jij ons als mogelijke werkgever.

Finance specialist at ING MidCorporate Public & Healthcare (full-time/part-time)

Your role and work environment

ING MidCorporate Public & Healthcare works in a nationwide team for first-rate customers in the Cure, Care and Public sectors. They are all customers with complex product needs. Working at ING MidCorporate means working in a culture where accepting final accountability, working together in multidisciplinary teams, trusting your colleagues and putting the team’s interests before your own come first. This method helps us as a team to deliver the best service available to MidCorporate customers and our goal is to always exceed these customers’ expectations in the most positive way.

As a finance specialist, you are the commercial and expert specialist within your Client Service Team when it comes to business lending and you advise MidCorporate customers with mostly complex financing issues, including club deal financing structures and LMA documentation. The ideal candidate is someone who connects, coordinates and approaches customers from a commercial angle.

This position is based in Amsterdam, but working from home is currently standard practice at the bank. You will continue to do some of your work from home in the future. Your customers are spread across the Netherlands, and you will need to be easily visible and accessible (also online) to customers and colleagues. You are actively engaged with customers and – if the situation allows – you pay them regular visits.

The Client Service Team consists of around ten colleagues from various disciplines and, with them, you take responsibility for exceeding customer expectations. With you on board, this team responds to customer needs with a personal, honest and open approach to provide customers with optimum support.

Your responsibilities

You are a knowledgeable and analytical authority in the field of business lending. That positions you better than most to translate complex financing issues into the best practical advice for customers. But you also have the personality and commercial skills to interact directly with customers and prospects at various levels, properly assess their needs, and respond in the best way possible with your expertise.

Your talent


A colleague with the talent to take us forward. Your enthusiasm makes all the difference to our ability to maintain our lead. You come up with fresh ideas in response to the challenges we face at ING. That is what a complex and rapidly changing environment calls for. Assert yourself and surprise us with your creativity in every sense. We are counting on you.

You will also bring to the role of finance specialist:

 • an academic degree
 • at least 3-5 years’ experience with complex financing issues and business credit facilities. For example, as a finance specialist
 • experience in structuring financing and writing credit proposals.

Nice to have (preferred):

It is an advantage if you have experience with the sectors served by ING MidCorporate and knowledge of commercial developments within the Dutch banking market. However, if you are able to pick things up quickly, we will ensure that during your onboarding period your colleagues introduce you to the current social and economic developments within the relevant sectors and their structure and organisation.

Your remuneration
A 32 to 40-hour job and a unique offer that matches modern life. We take into account your home situation and your ambitions and help you find a good work-life balance, for example, through our special leave arrangements. Find out for yourself how we do this and take a look at our terms and conditions of employment .

To give you an idea, here are the benefits of working at ING MidCorporate:

 • A salary commensurate with your qualities and experience.
 • Reimbursement of travel expenses.
 • 24 days of paid holiday for a 36-hour working week. If you work 40 hours a week, you are entitled to 27 days of holiday
 • flexible working hours and the option of working from home.
 • Thirteenth month.
 • Pension accrual.
 • A contribution to the individual savings scheme ( Bijdrage Individueel Sparen, BIS) of 3.5% of your gross annual salary.
 • 8% holiday pay.
 • Personal growth and challenging work with limitless opportunities to fulfil your ambitions.
 • An informal working environment with innovative colleagues who aim to be the best.
 • A progressive way of working based on the Agile method to bring new ideas into being.

We give banking new meaning. Will you join us?


It is an exciting time to be working for ING. We are putting our customers in an ever-more central position within the organisation, but that’s not something we do lightly. We are succeeding in this mission supported by the technological developments around us, applied by smart and dedicated people. Our customers notice this. Always thinking a step ahead so that we can mean more and more to them in their business and private lives. That is something we are proud of. And we dare say you will be too.

Your application?


We look forward to receiving it! Who are you? What are your ambitions? Use the application button to let us know. If you would like to informally discuss whether the job is right for you before you apply, contact Yvette Boellaard (team lead Lending, yvette.boellaard@ing.com or +31(0)683644253). If you identify with this profile, we would like to meet you.

You will receive a prompt response to your application. We may invite you to an interview at a time convenient to you. There will be two interviews to make sure we can get to know each other well, i.e. so we can get to know you as a potential new colleague, and you can get to know us as a potential employer.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures