Associate Business Banking, regio Noord-Oost

Organisatie
ING
Locatie
Zwolle
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant

Ben jij de academische hoogvlieger die 100% gaat voor een flitsende carrière bij ING?

Als Associate bij ING Business Banking werk je in een boeiende commerciële functie waarin je de mogelijkheid hebt om snel de kneepjes van het mooie bankvak onder de knie te krijgen. De ideale (start) functie dus voor een flitsende bankcarrière.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair Client Service Team (CST) in de regio, dat verantwoordelijk is voor de bediening van grootzakelijke klanten in een bepaalde sector. Nationaal opererende klanten, maar ook klanten met internationale exposure. In het team werk je samen met een Relatiemanager, een Lending Specialist en een Transaction Services Consultant. Zeer ervaren collega’s waar je veel van leert en die je alle ruimte geven om zaken zelf op te pakken. Vanaf dag 1 draai je volwaardig mee in het team. Tenminste, als je iemand bent die net als je collega’s de lat voor zichzelf hoog legt en ook het initiatief pakt. Jouw rol is om het team in de breedste zin te helpen zo succesvol mogelijk te zijn en verder te groeien in de dienstverlening aan grootzakelijke klanten. Wat je precies gaat doen? Dat is nogal wat en het ligt ook een beetje aan jezelf. Maar om een paar belangrijke taken te noemen:

  • Je voert marktanalyses uit;
  • Je werkt aan kwalitatief hoogwaardige klantpresentaties;
  • Je bereidt gesprekken met klanten voor;
  • Je lost problemen op;
  • Je onderhoudt klantcontact

Jouw werkomgeving

Als Associate bij ING Business Banking werk je in een multidisciplinair CST vanuit één van de vier regio’s van ING Business Banking welke zijn gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Zwolle. Dit betreft een vacature voor de regio Zwolle.

ING Business Banking Grootzakelijk werkt voor mooie klanten aan de bovenkant van het zakelijk segment. Allemaal klanten met een complexe productbehoefte. Werken binnen ING Business Banking Grootzakelijk betekent werken in een cultuur waarin het nemen van eindverantwoordelijkheid, het samenwerken in multidisciplinaire teams, vertrouwen op je collega’s en teambelang boven eigenbelang centraal staan. Met elkaar leveren we op deze manier de allerbeste dienstverlening aan grootzakelijke klanten, waarbij het doel steeds is de verwachtingen van deze klanten in positieve zin te overtreffen.

Ontwikkeling en doorgroei

Binnen ING realiseren we ons dat we voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf blijft verbeteren.

Wij zoeken: in analytisch opzicht messcherpe Associates met de ambitie om in alles uit te blinken

Kort samengevat: je bent het neusje van de zalm. Je bent namelijk uitzonderlijk analytisch, je bent nieuwsgierig naar nieuwe dingen en je wilt in alles uitblinken. Maar je hebt ook een sterke en prettige persoonlijkheid. Je kunt goed in een team samenwerken, je denkt in oplossingen, je neemt initiatief, je ondersteunt graag je collega’s in hun werk en altijd het beste doen voor klanten zit in je natuur.

Verder onderschrijf je de waarden van ING, vind je het vanzelfsprekend je in je werk ook naar deze waarden te gedragen en ben je net als alle ING medewerkers bereid de bankierseed af te leggen.

Zie voor meer informatie hierover: ING-Orange-code .

Daarnaast:

  • Heb je een universitaire studie afgerond. Bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie;
  • Heb je al een paar jaar werkervaring of je bent net afgestudeerd. Dat maakt ons niet zo heel veel uit. Het gaat ons vooral om je persoonlijkheid, capaciteiten en ambitie. Alle aspecten van het bankvak leer je in de praktijk en door opleidingen die we je bieden;
  • Ben je bijzonder vaardig in het werken met Excel en Powerpoint;
  • Beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel in woord als in geschrift.

Arbeidsvoorwaarden & voordelen

Wij willen ervoor zorgen dat je het juiste evenwicht kan vinden tussen je carrière en je privéleven. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

De voordelen van werken bij ING zijn onder meer:

• Een salaris afgestemd op je kwaliteiten en ervaring

• 24-27 vakantiedagen afhankelijk van het contract

• Pensioenregeling

• 13e maand salaris

• Individuele spaarbijdrage (BIS), 3,5% van je bruto jaarsalaris

• 8% vakantiegeld

• Persoonlijke groei en uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden

• Een informele werkomgeving met innovatieve collega’s

• Flexibel werken zodat nieuwe ideeën sneller tot leven komen

Jouw sollicitatie?

Die zien we natuurlijk graag. Wie ben jij? Welke ambities wil je waar maken? Laat het ons weten door te reageren via de sollicitatieknop. Heb je vragen over de vacature van associate Business Banking regio Noord-Oost. Neem dan contact op met Christa Harenberg. Na jouw sollicitatie ontvang je snel bericht. Mogelijk een uitnodiging voor een gesprek dat we plannen op een moment dat het jou uitkomt. Er vinden meerdere gesprekken plaats, zodat we elkaar goed kunnen leren kennen.

Over ons

Met 57.000 werknemers en activiteiten in ongeveer 40 landen zijn er bij ING kansen voor zij die het initiatief nemen om mensen te helpen een stap vooruit te zetten in het (bedrijfs)leven. Zet jij daarnaast ook de klant centraal en ben jij integer? Wil je omringd worden door vooruitstrevende, inspirerende, diverse en ondersteunende collega’s? Dan is er geen betere plek om je talenten in te zetten dan bij ING. Solliciteer vandaag nog.

The opportunity

Are you an academic high-flyer who is 100% committed to a bright career at ING?

As an associate at ING Business Banking Sales NO, you have an exciting commercial role in which you quickly learn the ropes of our fascinating profession. This is the ideal (starting) position for a successful career in banking.

You are part of a multidisciplinary Client Service Team (CST) in the region, which is responsible for serving MidCorp customers in a particular sector. These are customers that operate nationally, but also customers with international exposure. You will work together in the team with a relationship manager, a lending specialist and a Transaction Services consultant - highly experienced colleagues who will teach you all the ins and outs and give you every opportunity to handle matters yourself. If you set high standards for yourself, like your colleagues, and also take the initiative, you will work as a fully-fledged member of the team from day 1. Your role is to help the team, in the broadest sense, to be as successful as possible and continue to grow in its role of serving MidCorp customers. What exactly you will do is pretty extensive and also depends on you personally to some extent. However, your primary tasks include:

· - carrying out market analyses;

· - working on high-quality customer presentations;

· - preparing meetings and discussions with customers;

· - solving problems;

· - staying in touch with customers.

Your work environment

ING Business Banking works for first-rate customers at the top end of the business segment. They are all customers with complex product needs. Working at ING Business Banking Sales means working in a culture where accepting final accountability, working together in multidisciplinary teams, trusting your colleagues and putting the team’s interests before your own come first. This method helps us as a team to deliver the best service available to MidCorp customers and our goal is to always exceed these customers’ expectations in the most positive way.

Development and career opportunities
At ING we realise that we must always have the best people in the right place in order to achieve qualitative growth, so we invest in your personal growth and development. But we also expect you to take the initiative here by always staying up to date with current developments within your field and continuing to improve yourself.

Roles and Responsibilities

We are looking for: an analytically strong associate with a drive to excel in every area

To sum up: you are the cream of the crop. Somebody who is exceptionally analytical, eager to learn new things and driven to excel in every area. But you also have a strong and pleasant personality. You can work well in a team, you think in terms of solutions, you take the initiative, you like to support your colleagues in their work and always doing your best for customers is in your nature.

You also endorse ING’s values, consider behaving in accordance with these values in your work to be self-evident and, like all ING employees, you are willing to take the banker’s oath. For more information, see: http://www.ing.jobs/Nederland/Over-ING/Ook-dit-is-ING/ING-Waarden.html

Also:

You have a university degree, for example, in Business Administration or Business Economics.

· Whether you already have a few years of work experience, or have just graduated is not so important. We are mainly interested in your personality, capabilities and ambitions. You will learn all the aspects of the banking profession in an on-the-job setting and through the educational programmes and training courses we offer.

· You have exceptional expertise in working with Excel and PowerPoint.

· You have an excellent command of spoken and written Dutch and English.

How to succeed

We hire smart people like you for your potential. Our biggest expectation is that you’ll stay curious. Keep learning. Take on responsibility. In return, we’ll back you to develop into an even more awesome version of yourself.

Rewards and benefits

We want to make sure that it’s possible for you to strike the right balance between your career and your private life. You can find out more about our employment conditions at https://www.ing.jobs/netherlands/Why-ING/benefits.htm

The benefits of working with us at ING include:

• A salary tailored to your qualities and experience

• 24-27 vacation days depending on contract

• Pension scheme

• 13th month salary

• Individual Savings Contribution (BIS), 3.5% of your gross annual salary

• 8% Holiday payment

• Personal growth and challenging work with endless possibilities

• An informal working environment with innovative colleagues

• Work Agile, so new ideas come to life faster

Apply

Want to apply directly? Please upload your CV and motivation letter by clicking the “Apply” button.

About us

With 57,000 employees and operations in approximately 40 countries, there is no shortage of opportunities for people with initiative who want to help people take a step ahead in life and in business. Do you want to work at the cutting edge of what’s possible and at the same time ensure you work with integrity and hold the customer’s interests at heart? Do you want to be surrounded by progressive, inspiring, diverse and supportive colleagues? Then there is no better place to invest your talents than at ING. Join us. Apply today.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Zwolle

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures