Associate Director SAF Portfolio Management

Organisatie
ING
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant

Structured Acquisition Finance Portfolio Management: Associate Director

For this position it is required you speak Dutch fluently.

The Structured Acquisition Finance Portfolio Management team (SAF PM) is part of Structured Acquisition Finance Business Banking within ING, servicing Private Equity clients in the Dutch SME and MC market. The SAF PM team operates as an independent, professional team, specializing in monitoring and reporting on the developments within the SAF portfolio, in- as well as externally - in line with ECB requirements on leveraged transactions. In addition the SAF team plays an important role in the in life management of the SAF portfolio. With regard to the MC portfolio, the PM team works in close contact with the regional business banking teams, the originating team from SAF MC, and is leading both towards clients and their advisors as well as internally towards Risk, and other financing departments. For the SAF SME team the Portfolio team is responsible for the entire in life management of its portfolio. In addition PM is sparring partner for PE investors regarding their portfolio companies with ING.

Associate Director SAF Portfolio Management

The Associate Director SAF PM is responsible for the most complex transactions within the SAF PM team and is responsible for delivering on the monitoring and reporting of the portfolio. He/she will liaise with client teams and other Lending departments within Business Banking. On top of that the Associate Director oversees the SME in life management process. He /she supports the Principal of the team in creating de right culture within the team as well as coaching on the job of PM professionals. Externally, the Associate Director is figure head towards PE investors with regard to the SAF portfolio.

Specialist with an extensive network

 • Extensive knowledge of in life management of complex LBO financing
 • Deal captain for portfolio transactions and sparring partner for other team members
 • Plays an important, senior role in the in life management process (including monitoring and reporting), towards clients and internal stakeholders
 • Extensive network of PE investors
 • Point of contact within ING Business Banking for in life management of LBO financing
 • Innovative and focused on improving portfolio management in efficiency and quality
 • Monitors the execution of and compliance with laws and regulations
 • Creates awareness for risk management
 • Coaches PM professionals
 • Contributes to commercial activities for the SAF network

Characteristics

The Associate Director SAF PM requires a number of skills

 • Sharp & analytical: strong analytical skills, and eye for detail;
 • Cooperating and leadership: team-player, motivates colleagues, eager to learn;
 • Responsible: self-starting, assumes responsibility, shows initiative;
 • Social: strong communication skills, persuasive, excels in stakeholder management;
 • Client centric: adds value for our clients, can be positive and critical at the same time;
 • Empowerment : facilitates, inspires and coaches PM professionals

Experience :

 • minimum 6 years relevant experience in financial services, including knowledge of senior, junior and alternative financing
 • knowledge of monitoring & reporting
 • experience in working with complex financial models
 • experience in drafting term sheets and complex loan documentation (LMA)
 • fluency in Dutch as well as English

Rewards & benefits

Rewards and benefits

We want to make sure that it’s possible for you to strike the right balance between your career and your private life. You can find out more about our employment conditions at https://www.ing.jobs/netherlands/Why-ING/benefits.htm

The benefits of working with us at ING include:

• A salary tailored to your qualities and experience

• 24-27 vacation days depending on contract

• Pension scheme

• 13th month salary

• Individual Savings Contribution (BIS), 3.5% of your gross annual salary

• 8% Holiday payment

• Personal growth and challenging work with endless possibilities

• An informal working environment with innovative colleagues

• Work Agile, so new ideas come to life faster

Questions?

Contact Christiaan Westers ( christi aan.westers@ing.com , +31613586537) for more information about this role. Want to apply directly? Please upload your CV and motivation letter by clicking the “Apply” button.

About us

With 57,000 employees and operations in approximately 40 countries, there is no shortage of opportunities for people with initiative who want to help people take a step ahead in life and in business. Do you want to work at the cutting edge of what’s possible and at the same time ensure you work with integrity and hold the customer’s interests at heart? Do you want to be surrounded by progressive, inspiring, diverse and supportive colleagues? Then there is no better place to invest your talents than at ING. Join us. Apply today.

Structured Acquisition Finance Portfolio Management: Associate Director FS 12

Als onderdeel van het ING Business Banking Structured Acquisition Finance opereert SAF Portfolio Management (‘SAF PM’) als een zelfstandig, professioneel beheer team, gespecialiseerd in het volgen van en rapporteren op de ontwikkelingen in de SAF portefeuille. Deze rapportage is zowel intern richting stakeholders als Risk zeer belangrijk, alsook in het licht van externe vereisten van onder meer de ECB met betrekking tot Leveraged Transactions. Daarnaast speelt het SAF PM team een grote rol in het beheer van SAF portfolio posten, en dan met name in default situaties. Voor wat betreft dit laatste werkt SAF Portfolio Management op transacties nauw samen met het beherende team in de Regio, en het originerende team vanuit SAF MC, waarbij SAF PM in een default situatie de regisseursrol richting zowel externe (de klant en haar adviseurs), als interne stakeholders (zoals Risk, Lease, Commercial Finance en Corporate Investment) op zich neemt. Voor wat betreft AFSL SME portfolio is SAF PM verantwoordelijk voor de ratio toetsing, de Watchlist voorbereiding en is zij het aanspreekpunt voor transacties richting DCR/GCR. PM is bovendien gesprekspartner voor Private Equity investeerders in het beheer van de klanten die zij bij ING in Portfolio hebben.

Associate Director SAF Portfolio Management

De Associate Director is verantwoordelijk voor de meest complexe transacties binnen het SAF PM team en is verantwoordelijk voor de oplevering van de monitoring en reporting van het portfolio. Hierin schakelt hij/zij met de Regio’s. Bovendien overziet de Associate Director het AFSL SME beheer proces (heeft een SAP mandaat op C2 niveau (onder voorbehoud van goedkeuring CRM)). Daarnaast is de Associate Director de rechterhand van de Principal en is hij/zij medeverantwoordelijk voor het creëren van de gewenste cultuur en coaching on the job van de PM professionals. Extern is de Associate Director boegbeeld voor Private Equity investeerders voor wat betreft het SAF portfolio.

Specialist met een uitgebreid netwerk

 • Is autoriteit op het gebied van het beheer van complexe (LBO) financieringen (acquisitiefinancieringen, complexe clubdeals en financieringen op basis van LMA documentatie).
 • Is dealcaptain bij beheertransacties en fungeert als sparring partner voor de overige teamleden.
 • Speelt een belangrijke, senior rol in het beheerproces (inclusief monitoring & reporting), zowel richting de klant als richting Risk, CSTs en andere stakeholders.
 • Onderhoudt een uitgebreid netwerk van Private Equity investeerders en is samen met de Principal gesprekspartner op gebied van beheer voor de klanten die de Private Equity investeerders bij ING in portfolio hebben.

Uitvoeren en uitdragen van beleid en visie

 • Is intern aanspreekpunt voor verschillende afdelingen (CRMT, sectormanagement, FO) op het gebied van het beheer van LBO financieringen.
 • Is innovatief en gericht op het continue verbeteren van het beheer op het vlak van efficiency en kwaliteit.

Commercieel, operationeel verantwoordelijk en risicobeheer

 • Houdt toezicht op de uitvoering van en het compliant zijn met het operationeel kader van wet- en regelgeving en het intern beleid.
 • Creëert bewustwording op risicobeheer bij medewerkers en stuurt hier actief op.
 • Heeft een C2 SAP mandaat.

Leiderschap

 • Coacht PM professionals.
 • Draagt bij aan commerciële activiteiten ten behoeve van het SAF netwerk

Kenmerken

De functie Associate Director SAF PM stelt eisen aan je (sociale) vaardigheden, je persoonlijkheid en aan je instelling:

 • Scherp & analytisch: sterk analytisch vermogen, financieel onderlegd en oog voor detail;
 • Samenwerken & verbindend leiderschap: team-player, motiveert collega’s en leert van collega’s en verbindt hierbij verschillende competenties en expertises;
 • Verantwoordelijk: zelfstartend en -sturend, neemt verantwoordelijkheid, toont initiatief;
 • Sociaalvaardig: sterke communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, blinkt uit in stakeholder management;
 • Klant centraal: levert toegevoegde waarde voor een klant, zoekt naar een win-win situatie, kan op een positief kritische manier spiegelen met de klant;
 • Overtuigingskracht: weet de klant goed mee te nemen gedurende een default situatie, is duidelijk, transparant en geeft guidance;
 • Empowerment : Faciliteert, inspireert en coacht de PM professionals maximaal in het realiseren van hun doestellingen en ontwikkeling.

Ervaring :

 • minimaal 6 jaar relevante werkervaring in de financiele dienstverlening en kennis van verschillende senior, junior en alternatieve financieringsvormen
 • ervaring met monitoring en reporting
 • ervaring met het werken met complexe financiële modellen
 • ervaring het opstellen van term sheets en complexe leningsdocumentatie (LMA)
 • vloeiend in Nederlands en Engels in woord en geschrift

Arbeidsvoorwaarden & voordelen

Wij willen ervoor zorgen dat je het juiste evenwicht kan vinden tussen je carrière en je privéleven. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je op https://www.ing.jobs/nederland/Over-ING/arbeidsvoorwaarden.htm

De voordelen van werken bij ING zijn onder meer:

• Een salaris afgestemd op je kwaliteiten en ervaring

• 24-27 vakantiedagen afhankelijk van het contract

• Pensioenregeling

• 13e maand salaris

• Individuele spaarbijdrage (BIS), 3,5% van je bruto jaarsalaris

• 8% vakantiegeld

• Persoonlijke groei en uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden

• Een informele werkomgeving met innovatieve collega’s

• Flexibel werken zodat nieuwe ideeën sneller tot leven komen

Vragen?

Neem contact op met Christiaan Westers ( christiaan.westers@ing.com, +31613586537) v oor meer informatie over deze functie. Wil je direct solliciteren? Upload dan je cv en motivatiebrief door op de knop ‘Solliciteren’ te klikken.

Over ons

Met 57.000 werknemers en activiteiten in ongeveer 40 landen zijn er bij ING kansen voor zij die het initiatief nemen om mensen te helpen een stap vooruit te zetten in het (bedrijfs)leven. Zet jij daarnaast ook de klant centraal en ben jij integer? Wil je omringd worden door vooruitstrevende, inspirerende, diverse en ondersteunende collega’s? Dan is er geen betere plek om je talenten in te zetten dan bij ING. Solliciteer vandaag nog.

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures