MA Generalist

ING

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Senior Allround controller met een focus op investment control

Naam Functie Allround controller

Functieschaal 11

Aantal uren 100% i.c. 36 uur

De afdeling

Als allround controller ben je binnen het Bestuursbureau samen met je teamgenoten en je leidinggevende van Operations & Control verantwoordelijk voor de ondersteuning en besluit- en beleidsvoorbereiding van Pensioenfonds ING. Met andere woorden het fonds moet maximaal in control zijn, strategisch, managerial en procesmatig, zodat zij zowel haar doelen realiseert als haar risico’s weet te beheersen maar op de manier waarop zij zich dit voorgenomen heeft.

Operations & Control adviseert en monitort/signaleert. Dit betreft enerzijds zowel stuurinformatie, verantwoordingsinformatie als (operationeel) ondersteunende informatie en anderzijds ook het ontwikkelen van richtlijnen, standaarden voor inrichting van organisatie en processen (AO/IC). Daarbij gaat het niet alleen om waarnemen en informeren maar vooral ook om de organisatie en verantwoordelijken tot het nemen van actie te ondersteunen. Daarbij is het van belang aan te sluiten op (gepercipieerde) belangen en verantwoordelijkheid ten nemen zonder je eigen koers te verliezen of verantwoordelijkheden òver te nemen.

De functie van senior

Als senior heb je op onderstaande resultaatsgebieden de volgende verantwoordelijkheden.

Monitoring : periodieke beoordeling van de diverse performancerapportages als SLA’s, ISAE’s, SOC’s en self assessments, maar ook de veelal procesmatige toetsing van de rapportages door de uitbestedingspartners (investment compliance, performance, collateral kosten etc.). Ook word je gevraagd een volwaardig lid te zijn van de verscheidene Operational due dilligence teams die periodiek ingericht worden. Tot slot zul je deelnemen en bijdragen aan het ontwerp en de inrichting van (verbeteringen in) control raamwerken. In het verlengde daarvan wordt je gevraagd analyses en oordelen te vormen rond de diverse controls en de effect-iviteit daarvan. Directe, open communicatie waarbij je aansluit bij de collega’s van het Bestuursbureau is een must.

Inrichting : ontwerp en implementatie van diverse procesinrichtingen en –optimalisaties die veelal over de grenzen van de eigen organisatie en de uitbestedingspartners heen gaan. Dit wordt onder meer geïnitieerd door nieuwe wetgeving of nieuwe informatiebehoeften en betreft dan specifieke processen zoals collateral management of aanlevering van data vanuit de pensioenadministratie. Ook het “aankoppelen” van nieuwe uitbestedingspartners vormen geregeld een inrichtingsvraagstuk voor je.

Daarnaast vorm je een onderdeel van de uitvoering van beleidcyclus en de planning- en controlcyclus, niet alleen in het maken van rapportages maar ook in de implementatie van verbeteringen daarin.

Verant-

woording : bij voorkomende problemen in de procesgang, dus niet de inhoud, initieer je de analyse en de oplossing daarvan door de uitbestedingspartijen. Daarnaast doe je zelf de analyse als de problemen zich in het PFI-deel van het proces voordoen. Betreft dat een inrichtingsproblematiek, dan neem je dat zelf ter hand; betreft het uitvoering van het proces, dan initieer en bewaak je de oplossing bij de collega’s in de verschillende teams. In uitzonderlijke situaties neem je de uitvoering van rapportages ter hand tot het definitieve proces is ingericht. Dit is dus tijdelijk.

Projecten : Deelnemen aan projecten. Dit betreft dan vaak de daadwerkelijke implementatie van monitoringssystemen, (vernieuwingen van) procesinrichtingen en rapportages. Hierbij gaat het om uitwerking van ideeën en oplossingsrichtingen in concrete, praktische en efficiënte oplossingen.

Afstemming en snel schakelen met belanghebbenden en collega’s is een essentieel onderdeel van je taakopvatting. Om kwaliteit te garanderen benut je actief collegiale toetsing. Het vermogen om externe partners in hun verantwoordelijkheid te houden is eveneens onderdeel van je taakopvat-ting. Vanuit je kernervaring en –expertise word je ingezet op de volle breedte van Control waarbij er gezien de aard van een pensioenfonds vooral focus ligt op assets en relevante processen.

Resultaatsgebieden waar je afwisselend op wordt ingezet

 • Beheer en bewaking van de (management)informatie-inrichting (organisatie- en procesinrichting, informatiehuishouding etc.)
 • Uitvoeren en monitoren van procesketens incl. beheersing uitbesteding
 • Uitvoeren/bijdragen aan planning en control cyclus
 • Uitvoeren/bijdragen aan het proces om tot een In Control Statement te komen
 • Uitvoeren/bijdragen aan en monitoring van verantwoordingsprocessen (jaarwerk, DNB-rapportages etc.)
 • Bijdragen aan beheer fiscaliteiten (incl. beleid)
 • Bijdragen aan beheer IT
 • Algemeen; projectdeelname, vertegenwoordiging in branche- en belangenorganisaties

Competenties

 • Dialoog/verbinding leggen/objectiveren/ruis oplossen
 • Verantwoordelijkheid nemen maar niet óvernemen
 • Aansluiten en toetsen
 • Opdracht kennen en afstemmen
 • Kwaliteiten (her)kennen en inzetten/benutten en impact van interventies beoordelen
 • Procesketen doorgronden en daarop multidisciplinair werken
 • Continu praktijkverbetering zien en bespreekbaar maken
 • Eigenaarschap tonen (eigen aandeel kennen) en daarop aanspreekbaar zijn
 • (persoonlijk) reflecteren en ontwikkelen

Daarnaast:

 • Empathisch vermogen
 • Teamplayer (werken in team/projectverband)
 • Omgevingssensitief
 • Onafhankelijkheid, rust en overzicht
 • Programma- en projectleiding
 • Tijdige en effectieve escalatie incl. prioriteren en laten prioriteren
 • Plan- en procesmatigheid/hoge graad van werkorganisatie
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Schakelen tussen strategie, tactiek en operations

Opleidingsniveau en gewenste ervaring

 • Afgeronde (bedrijfs)economische, econometrische of administratieve opleiding
 • CFA of VBA is een pré

Meerjarige ervaring inzake

 • Performance analyses
 • Back en mid office-processing inzake financiële instrumenten
 • Regulatory reporting en andere verantwoordinsrapportages
 • Jaarverslaglegging
 • Planning en control
 • Bestuurlijke ondersteuning

bij bijvoorbeeld

 • Custodians (mid-office en control).
 • Vermogensbeheerders, Pensioenfondsen of Verzekeraars
 • Organisaties rond financiële infrastructuur (Clearinginstanties, Tradeplatforms etc.)

Vacature informatie

Organisatie: ING

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Meer vacatures

Vacatures