HBO Workingalong Internship Corporate Clients Relationship Management

Organisatie
ING
Opleidingsniveau
WO
Periode
Type
Werkstage
Vergoeding
Vakgebieden
Deze stage is niet meer vacant

HBO Workingalong Internship Corporate Clients Relationship Management

ING is looking foran enthusiastic Bachelor (HBO) student, preferably in the field of Economics, Econometrics, Business Administration, Finance or Law for a 6 months internship from May 2021..

You will be part of the International Business Clients Desk team within the ING Corporate Clients Wholesale Banking in Amsterdam. This team operates as the first point of contact for listed companies and / or companies with a turnover of EUR 250 million and more product needs. The top of commercial banking clients!
You will have daily contact with various stakeholders within ING and you will contribute to achieving the team's objectives. You are going to liaise the subject of your research with the team and a maximum of 25% of your total internship duration is made available for this research. The subject of your research can vary from a product or process to, for example, ING services, but we are happy to think along with you for possible alternative subjects if you do not already have one in mind. The other 75% of your time you will work together with our team to gain knowledge and experience in the banking world.

What are you going to do?

Most of the time you will work together in a Relationship Management team to broaden your knowledge and experience in banking products and processes. Your activities are wide and varied, your responsibilities include:
• You support Know-Your-Customer (KYC) processes in close collaboration with Relationship Managers, Associates and the KYC team;

• You support the Relationship Manager and the Associates in their daily commercial activities;

• You assess the relationship from a commercial perspective: performing commercial assessment; collecting and analyzing information about customers and markets in which customers are active;

• You maintain contact with both internal and external stakeholders and correctly implement the agreements made;

• You manage, monitor and promote the quality of the commercial and operational services;

• You take care of the administrative handling of processes and you are intensively involved in updating ING systems.

Your working environment

The IBCD department is located in Amsterdam-Zuidoost and is part of ING Corporate Clients, which in turn is a part of the ING Wholesale Banking division. As an Intern of the IBCD team you work in a challenging and dynamic environment and you are part of a professional, experienced and enthusiastic team with an open atmosphere. Working in the team will give you an excellent opportunity to continuously develop yourself and become acquainted with many aspects of banking business.

We offer

• A challenging and dynamic environment;

• The opportunity to develop yourself and gain extensive knowledge and banking experience;

• An internship allowance of EUR 450,00 gross per month based on a 36-hour contract.


Do you recognize yourself in this profile?

A driven and proactive personality, you make every effort to deliver excellent service and quality to customers and to your contacts within ING network. You will find the balance between client and ING interests and perform a good dialogue with the Relationship Manager who is ultimately responsible for the relationship with clients in the Netherlands.
You are part of the team and together we ensure that our clients are efficiently and at all times well served. In addition, you anticipate the wishes and needs of the team, take the right action and come up with good ideas.
You also play an important role in coordinating KYC activities for customers and you ensure proper preparation and handling of processes in which you are involved.

You are:

• You are quick learner;

• You have proactive attitude;

• You are customer-oriented;

• You are accurate;

• You have strong teamwork skills;

• Excellent written and verbal communication skills in English, command of a 2nd language is an advantage;

• You show initiative and dare to take responsibilities.

Important to know: To be able to do an internship at ING, you must be enrolled at a Dutch educational institution throughout your internship.

Want to know more or apply? Do you recognize yourself in this profile, please let us know! Do you have any questions about this position or about ING as an employer? Please contact Luba Nakropina at Luba.Nakropina2@ing.com. We would like to meet you! You can also apply via the application button below.

HBO Meewerkstage Corporate Clients Relatiemanagement

ING is op zoek naar een enthousiaste 3e jaars hbo-student, bij voorkeur op het gebied van Economie, Econometrie, Bedrijfskunde of Rechten voor een stage vanaf mei 2021.

Je zal deel uitmaken van het team International Business Clients Desk binnen de divisie ING Wholesale Banking in Amsterdam. Dit team functioneert als eerste aanspreekpunt voor beursgenoteerde bedrijven en/of bedrijven met een omzet vanaf EUR 250 miljoen en met een bredere product behoefte. De top van de zakelijke klanten!
Je hebt dagelijks contact met verschillende stakeholders binnen ING en zult meewerken aan het behalen van de doelstellingen van het team. Het onderwerp van je onderzoek stem je af met het team en voor dit onderzoek wordt maximaal 25% van je totale stageduur beschikbaar gesteld. Dit onderwerp van je onderzoek kan variëren van o.a. een product, proces tot bijv. ING dienstverlening maar we denken graag met je mee voor eventuele alternatieve onderwerpen als je die nog niet hebt. De overige 75% van je tijd zal je meedraaien in ons team om ervaring en kennis op te doen in de bancaire wereld.

Wat ga je doen?

Het grootste deel van de tijd zal je meewerken om je kennis en ervaring in de bancaire producten en processen te verbreden. Je werkzaamheden zijn breed en afwisselend, tot je taken horen onder meer:

• Je ondersteunt Know-Your-Customer (KYC) processen in nauwe samenwerking met Relatiemanagers, Associates en het KYC team;

• Je ondersteunt de Relatiemanager en de Associates in hun dagelijkse commerciële activiteiten;

• Je beoordeelt de relatie vanuit commercieel perspectief: het uitvoeren van commercial assessment; het verzamelen en analyseren van informatie over klanten en markten waarop klanten actief zijn;

• Je onderhoudt contact met zowel interne en externe stakeholders en voert op correcte wijze de gemaakte afspraken uit; •

Je beheert, bewaakt en bevordert mede de kwaliteit van de commercieel en operationele dienstverlening;

• Je zorgt voor de administratieve afhandeling van trajecten en bent intensief betrokken bij het up-to-date brengen van systemen.

Jouw werkomgeving

De afdeling IBCD is gevestigd in Amsterdam-Zuidoost en is onderdeel van Corporate Clients wat deel uitmaakt van de divisie ING Wholesale Banking. Als Stagiair van het IBCD team werk je in een uitdagende en dynamische omgeving en maak je deel uit van ondernemende, ervaren en professionele afdeling met een open sfeer. Het team stelt jezelf in staat om je voortdurend te ontwikkelen en kennis te maken met de vele aspecten die het bedrijfsleven biedt.


Wij bieden

• Een uitdagende en leerzame omgeving;

• De mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te profileren;

• Een stagevergoeding van EUR 450,00 bruto per maand op basis van 36-uur contract.

Voel jij je aangesproken in het volgende profiel?

Een gedreven en doortastende persoonlijkheid, je stelt alles in het werk om uitstekende service en kwaliteit te leveren aan klanten en aan je contacten in het ING netwerk. Je vindt de balans tussen klant- en ING belang en voert een goede dialoog met de Relatiemanager die eindverantwoordelijk is voor de relatie met cliënt in Nederland.
Je bent onderdeel van het team en samen zorgen we dat de relaties efficiënt en ten allen tijde goed worden bediend. Daarnaast anticipeer je op wensen en behoeften van het team, onderneemt de juiste actie en komt met goede ideeën.
Ook vervul je een belangrijke rol in het coördineren van KYC werkzaamheden voor klanten en draag je zorg voor een goede voorbereiding en afhandeling van trajecten waarbij je betrokken bent.

Je bent

• Je pakt snel opq en leert snel;

• Je beschikt over een proactieve houding;

• Je bent klantgericht;

• Je bent accuraat;

• Goede kennis van de Engelse taal, beheersing van Nederlandse taal en/of een 3e taal is een pre;

• Je toont initiatief en durft verantwoordelijkheden te nemen.

Belangrijk om te weten: Om stage te kunnen lopen bij ING, moet je gedurende je gehele stageperiode ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

Meer weten of solliciteren? Herken jij je in dit profiel, laat dan van je horen! Heb je nog vragen over deze functie of over ING als werkgever? Neem dan contact op met Luba Nakropina via Luba.Nakropina2@ing.com. Wij maken graag kennis met je! Ook kun je solliciteren via onderstaande sollicitatiebutton.

Stage informatie

Organisatie: Organisatie: ING

Opleidingsniveau: $stage.educationLevel.name}

Periode:

Type: Werkstage

Vergoeding:

Meer stages