Financiele Sturing van Woningcorporaties

De huizenverkopen zijn gestagneerd en alleen de startersmarkt laat nog enige beweging zien. De teruggang in huizenverkopen vertaalt zich ook in de verwachte productie van nieuwbouwwoningen.

Rapporten