Governance, Risk & Compliance Survey

GE Artesia Bank

Veel organisaties tonen toenemende interesse in een regime waarin ondernemingsbestuur, risicomanagement en compliance een samenhangende eenheid vormen.

Rapporten