Evaluatie Scheiding Kunststof Huishoudens

KplusV deed in opdracht van de VNG en Nedvang een evaluatieonderzoek naar bron- en nascheiding kunststofverpakkingsafval van huishoudens.

Rapporten