Scenario voor Zorgontwikkeling 2009-2014

Achmea

Het ministerie van VWS stelt nieuwe maatregelen voor om de financiële consequenties voor de zorg van de huidige economische crisis te adresseren.

Rapporten