Bezuinigen op of met ICT

Het slimmer inzetten van ICT en in veel mindere mate het bezuinigen op ICT biedt volop kansen voor de overheid om minder geld uit te geven.

Rapporten