Evaluatie Atelier Fryslan

Dit voorjaar voerde  De Beuk in opdracht van de provincie Friesland de evaluatie uit van de beginperiode van Atelier Fryslân.

Rapporten