Overlevingsstrategieen voor de Zorg

Over de noodzaak tot veranderingen in de zorg wordt al vele jaren gesproken. De scenario’s zijn opgesteld en wet- en regelgeving om veranderingen te stimuleren is ingevoerd.

Rapporten