Consumer Spending Survey 2010

Insinger de Beaufort

Het rapport over consumentenbesteding bevestigt dat consumenten zuiniger worden: consumenten zijn voorzichtiger in hun investeringen.

Rapporten