Manage IT as a Competitive Weapon

Het valt niet te ontkennen dat IT een hoge impact heeft op businessactiviteit. Niettemin plaatsen weinig bedrijven IT op de bestuurlijke agenda.

Rapporten