Haalbaarheidsonderzoek Disperse Energie

JPMorgan Chase

Disperse energieopwekking is in opkomst. Dit houdt in dat steeds meer mensen thuis hun elektriciteit gaan opwekken, bijv. m.b.v. zonnepanelen, kleine windturbines en micro-WKK systemen.

Rapporten